Gå til sidens hovedinnhold

Høy fart er ikke den farligste faktoren i trafikken

Leserbrev

Fart er den eneste faktoren i trafikken som ikke kan stå alene som årsak til ulykke. Det må alltid være en annen faktor i tillegg.

Disse kan være dårlig føreforhold, feil og mangler på kjøretøy, feilberegninger av sjåfør, overvurderinger av egne evner som sjåfør, dårlig farttilpassing, manglende bruk av signalement, manglende bruk av bilbelte, svikt i eller manglende kollisjonsputer, redusert reaksjonstid, ruspåvirking, reduserte sanser, sykdom, redusert bevissthet eller tretthet, distraksjoner eller manglende fokus m.m.

Les også: Nå kommer fartssperre i alle biler

Alle andre faktorer kan stå alene, men ikke fart. Man kan jo alltid påstå at ingen fart reduserer risiko sammenlignet med fart, og økt fart gir økt risiko. Men dette er misvisende, for økt fart øker risikoen for ulykker kun når andre faktorer er involvert. En kan si at fart øker risikoen for ulykker av andre faktorer.

Når myndigheter sier at fart dreper, er dette misvisende. Det er utopi å tro at ingen andre faktorer vil være til stede, og det er fortsatt slik at fart alene gjør lite i seg selv. I værste fall kan fokus på fart alene føre til manglende fokus på faktorer som faktisk fører til ulykker i trafikken. For å si det enkelt, fart er kun farlig om en kolliderer eller det fører til kollisjon.

Økt fart øker faren for alvorlige ulykker over tid, men ikke faren for kollisjon. Om en kjører under fartsgrensen i 30-sonen, og treffer en gående eller syklende er det fortsatt stor risiko for alvorlig skade. Møteulykke i 60-sonen kan være dødelig. Risikoen øker i takt med fart, men øker også i takt med eksponeringstid. Ballansen ligger mellom å være kortest tid på veien og potensiell skademekanikk når først ulykken er ute. Målet er, og bør være, ingen ulykker, selv om det er uoppnåelig.

Mange som kjører bil har redusert fart fordi de blant annet har redusert reaksjonstid, ser dårligere i mørke, er trette eller er usikre på medtrafikanter. Dette vil ikke endre seg med fartsperrer. En vil derimot muligens redusere risiko for alvorlig skade og død når ulykken først skjer. Det er derimot økt risiko for ulykker da flere vil oppholde seg på vegen samtidig grunnet økt eksponeringstid.

Fartsgrenser er viktig for å sikre at alle kjører mest mulig forsvarlig; om fartsgrenser blir satt for høyt vil tallet sjåfører som får negativ eksponering for faktorer som påvirker kjøreferdigheter påvirkes.

For eksempel vil en sjåfør som sliter med å kjøre 80 km/t grunnet faktor X, få ytterligere vansker med å ferdes forsvarlig i trafikken om farten økes. Bristepunktet vil være ulikt fra individ fra individ, men må likestilles om en ønsker at flest mulig skal ferdes i trafikken. Det spiller ingen rolle i denne sammenheng at 120 km/t for en 30-åring ville tilsvare 80 km/t for en 60-åring, for vi må alle forholde oss til medtrafikanter.

Hvordan vite at en kjører for fort, uavhenging av fart? Tunellsyn er en klar kandidat. Hvordan vite at en har dette? En ser kun fremover, en glemmer å sjekke speil, sider, følge med på trafikken rundt, ser ikke vegitasjonen rundt seg, legger ikke merke til endringer i veibanen m.m. Med andre ord tunellsyn kan komme i alle hastigheter om en ikke er fokusert, har redusert reaksjonstid m.m.

Å ikke klare ikke forholde seg til veitrafikklover elles, er en annen kandidat. Om en vet hva en skal gjøre, men rekker ikke å gjøre det, går det for fort. Igjen, noe som kan forekomme i alle hastigheter.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut