Gå til sidens hovedinnhold

Hvor risikable er Brynestads hjelpere på Midtåsen? - onsdag 2.mars

Midtåsen-saken byr stadig på overraskelser. Det intense mediearbeidet de siste månedene fra Atle Brynestads og Jan Petter Colliers hjelpere, har bygd på tunge innspill fra HolteProsjekt AS. De som prøver å rydde opp eller pynte på fasaden etter at Atle Brynestad for snart fem år sia avtalte at han skulle få en 300-millioners kontrakt med Oslo kommune uten noen konkurranse, har kjøpt konsulentråd Eilif Holtes velrenommerte firma.

HolteProsjekt har mange gode referanser. I Oslopolitikken er Holte dessutan godt kjent siden han for snart 20 år sia kom inn som Høyres mann i byggekomiteen for Oslo Spektrum. I dag styrer han byggekomiteen for Nye Bislett.

Ett av de mindre stridsspørsmåla i Midtåsensaka handler om hvorvidt Brynestad risikerte noe da han kjøpte tomta før reguleringsplanen var vedtatt. Viss det er risiko i et prosjekt, er det jo vanlig at risikoen blir kompensert økonomisk. En stor risiko kan delvis forklare at leieavtalen ble så kostbar.

I ei fin brosjyre som jeg og andre bystyremedlemmer har fått i posten siterer Brynestads fasadepussere et utsagn fra HolteProsjekt:
"Midtåsen 30 AS har påtatt seg en betydelig risiko i dette prosjektet.
Risiko og usikkerhetsmomenter gjelder blant annet: - Regulering av eiendommen med tilhørende risiko for kansellering av avtalen..."

Dette står i et brev HolteProsjekt skrev 2. november 2004. Men 22. mars i fjor skrev HolteProsjekt en rapport til Kommunerevisjonen i Oslo 22. mars 2004 om akkurat samme spørsmål. Konklusjonen var at:
"Risikoen for at tomten ikke skulle få den ønskede regulering anses derfor som liten på det tidspunkt BE kjøpte tomten".

Dermed har HolteProsjekt kommet til en konklusjon da det var Kommunerevisjonen som betalte for jobben. Åtte månader seinare kommer Eilif Holtes firma til motsatt konklusjon når Atle Brynestads menn bestiller og betaler. Er dette en slags ny vri på den såkalte "bestiller-utfører-modellen" som er så populær i det høyrestyrte Oslo? Slik at bestilleren bestemmer hva han skal få igjen for det han betaler?

Eilif Holte misliker at det blir kjent at han tjener penger på å levere motsatte konklusjoner om samme spørsmål. Til Brynestads ivrige ryddegjeng skrev han nylig brev og sa fra at:
"Vi reagerer på at vår rapport er offentliggjort og distribuert til
bl.a. Oslo kommunes politikere uten vårt samtykke. Dette samme gjelder
teksten i vårt brev til Dem av 2.11.04 som uten vårt samtykke er brukt
som brosjyretekst."
Eilif Holte presiserer i brevet at "vår rapport ikke var skrevet for offentliggjøring".
Jeg spør: Hven skal lage ei risikovurdering av HolteProsjekt? Kanskje naboene på Midtåsen og naboene rundt Bislett bør gå sammen om ei slik utredning?

Erling Folkvord (RV),
gruppeleder i bystyret og nr. 1 på Oslo RVs stortingsliste

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant