Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor liker ikke sosialistene valgfrihet for brukerne av offentlige tjenester?

I Nordstrands Blad 11. februar kunne vi lese at AP-politikerne Tore Lundberg og Thomas Kristiansen i Østensjø bydelsutvalg går voldsomt ut mot brukervalgmodellen i hjemmetjenestene. Brukervalgmodellen går ut på at hjemmehjelpsbrukerne selv skal få velge hvem som skal få komme hjem og yte hjemmehjelpen. Modellen er prøvd ut i bydel Nordstrand i ca. ett år. Prøveprosjektet i Nordstrand er nå evaluert av en uavhengig konsulentbedrift - Kaupang AS - på bestilling fra Kommunenes Sentralforbund. Evalueringen baserer seg i stor grad på brukerundersøkelser og viser blant annet at 70% av brukerne er positiv til denne valgmuligheten, og at 20% mener at tjenesten har blitt bedre. Evalueringen av prøveprosjektet viser kort og godt så gode resultater at byrådet nå foreslår å innføre denne valgfriheten for hjemmehjelpsbrukere i hele byen. Det er denne valgfriheten Lundberg raser mot!

Fordi sosialistene rett og slett ikke ønsker denne valgfriheten for brukerne, ble ikke resultatet fra forsøksprosjektet som de hadde ønsket seg. I stedet for å si dette rett ut, angripes den uavhengige evalueringsrapporten som Lundberg kort og godt karakteriserer som subjektiv og dårlig dokumentert og som et makkverk. Han sier videre at det ville være mer realt av de borgerlige partiene å si at dette vil vi på grunn av ideologi.
Ja, Lundberg, jeg skal si det rett ut: Høyres politikk også på dette området ER basert på en grunnleggende ideologi om å sette enkeltmenneskets frihet og rett til å velge i fokus. I praktisk politikk betyr dette at Høyre vil gi brukerne av offentlige tjenester valgfrihet, mangfold og kvalitet. Brukervalgmodellen i hjemmetjenestene gir brukerne reell valgfrihet, vi får et mangfold i tjenestetilbudet, og vi får konkurranse om å levere best kvalitet på tjenestene.
For oss er det ikke viktigst hvem det er som leverer tjenesten, men at tjenesten leveres med en høyest mulig kvalitet som er tilpasset den enkelte bruker. Dette synes vi er særlig viktig når det gjelder hjemmetjenester. Det er et stort steg for mange å slippe inn et fremmed menneske som får innblikk i deres private liv. Hjemmehjelperne gjør alt fra å handle inn matvarer til å bistå med intimhygiene. For de aller fleste eldre er det derfor avgjørende at det er en god kjemi mellom dem og hjemmehjelpen.
Ved brukervalgmodellen har brukeren av hjemmetjenester også muligheten til å velge bort hjemmehjelperen dersom man ikke er fornøyd. Det skulle jo bare mangle; skal man ikke ha anledning til å selv få velge hvem som skal komme inn i huset og hjelpe til med de daglige gjøremål ?
Lundberg sier også at det er ikke riktig at det skal være profitt på helsetjenester. Da avslører han jo at han ikke engang har satt seg inn i saken. Brukervalgmodellen tar ikke sikte på å konkurrere på pris. Her skal det kun konkurreres på kvalitet. Alle som yter hjemmetjenester, enten de er private eller offentlige, får samme pris for samme tjenester.
Bedre kvalitet er et viktig mål ved brukevalgmodellen. Valgfriheten gir også brukeren selv anledning til å definere hva som er god kvalitet for dem selv. Med dagens system er det jo kommunen selv som avgjør hva som er god kvalitet. Ingen er bedre til å avgjøre hva som er god kvalitet enn den som mottar tjenesten!
Hva er årsaken til AP og SVs frykt for brukernes valgfrihet? Er det rett og slett frykten for at offentlige ansatte skal tape i konkurransen om å levere de beste tjenestene? Hvem er det Lundberg og de andre sosialistiske politikerne først og fremst representerer i folkevalgte organer? Er det brukerne av offentlige tjenester, eller er det de ansatte? Hvorfor lytter ikke Lundberg til brukerne når 70% av dem sier at de ønsker denne valgfriheten? Vet Lundberg bedre enn brukerne selv ?

Jens Håkon Hauge, gruppeleder for Høyre i Østensjø bydelsutvalg

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå