Gå til sidens hovedinnhold

Ikke bare barcode

Under overskriften «Bymuren» uttrykker Dagsavisens kommentator Lars West Johnsen skuffelse over bystyrets vedtak i barcode-saken. «Oslos politikere ga blaffen» hevder han og påstår at Ap og SV spente bein på hverandre.

Vi deler skuffelsen, men er uenige i analysen. Ap og Venstre ble stående alene om forslag som ville redusert høydene. Dessverre krøp SV til sengs med Høyre og FrP.

De holdt sin romanse skjult for byens innbyggere, egne velgere og bystyrets øvrige partier inntil dagen før bystyrets endelige behandling. Dermed sørget SV for at Ap, SV og Venstre ikke fant sammen, til tross for at disse partiene til sammen har flertall og alle signaliserte vilje til endring i valgkampen.

36.000 hadde fortjent bedre

Få byutviklingssaker har vært gjenstand for like stor interesse. Og få saker har i samme grad satt bystyrepartienes evne til samarbeid på prøve. Ap mener de 36.000 som protesterte mot planene hadde fortjent bedre.

Vi beklager sluttresultatet og deler bekymringene som bydelspolitikerne i Gamle Oslo har gitt uttrykk for. Etter 15 måneders politisk behandling, landet bystyret på et vedtak som er skremmende likt byrådets opprinnelige forslag.

I fjor ga Ap uttrykk for bekymring for utbyggingsvolumet på barcodetomta.
Som konsekvens av vårt ønske om timeout, valgte de øvrige partiene i byutviklingskomiteen å sette oss på sidelinja. Vi fikk beskjed om at de skulle ordne opp.

I mellomtiden brukte vi tiden til å utarbeide et helhetlig forslag som vi er stolte av, og som med et par viktige unntak tok opp i seg alle anbefalingene fra Gamle Oslos tankesmie (charretten). Vi ville redusere volumet med 20 prosent, øke sikten mellom byggene, øke boligandelen til 30 prosent, redusere høydene betydelig og stille strenge miljøkrav til byggene både på energi- og materialvalgsiden.

I bystyret ble vi stående alene om å ville bygge arkader for å sikre økt adgang og mer allmenn bruk av bygningene på gatenivå. Det ble heller ikke flertall for å øke mellomrommene mellom kvartalene fra 8 til 12 meter for å øke siktlinjene og styrke lysforholdene.

I forkant av bystyrebehandlingen ga Ola Elvestuen (V) uttrykk for bekymring for gatelivet i Dronning Eufemias gate. Venstre gjorde imidlertid lite for å sikre dette, SV ingenting.

Ikke høydeskrekk

Gjennom variasjon i høydene har vi ønsket å sikre lavere bebyggelse mot Middelalderparken, samtidig som vi kunne utnytte tomtas unike beliggenhet ved å konsentrere arbeidsplasser på Oslos beste kollektivknutepunkt.

Vi deler ikke Venstres høydeskrekk. Av de 25 høydepunktene i barcode som går fra 3 til 17 etasjer ville 21 av 25 vært 12 etasjer eller lavere i vårt forslag. Denne variasjonen ville sikret sikt fra bakenforliggende bebyggelse, luft og lys.

Konsekvensene av Venstres forslag ville vært en sammenhengende og jevnt høy mur av 10-etasjers bygninger. Det er merkelig at det er Ap som sto sammen med Venstre om å redusere utbyggingen med 28.000 kvm som er gjenstand for den skarpeste kritikken fra Ola Elvestuen (V).

Byutviklingskomiteens leder satt selv på nøkkelen til samarbeid om bedre løsninger, men valgte å gjøre barcode til en symbolkamp om lavest maksimumshøyde.

Bjørvika er mer enn barcode

Barcode er en av flere viktige tomter i Bjørvika. Selv om et viktig slag er tapt, er det viktig at bystyreflertallet nå tar grep for å sikre liv og bærekraftige løsninger i resten av området.

AP mener det er nødvendig med ny behandling av tomtene B6-B8 som ligger foran Middelalderparken. Vi mener gjeldende regulering stenger inne et av Oslos viktigste rekreasjons- og kulturminneområder. En oppbryting av den planlagte kvartalsbebyggelsen i den mest solfylte delen av Bjørvika, vil være et viktig byplangrep for området.

Byrådets manglende vilje til å lytte, Venstres svarteperspill om makshøyde og SVs flukt fra egne valgløfter i tolvte time vil bli stående igjen etter bystyrets behandling av saken. Om hundre år vil bebyggelsen i Bjørvika stå igjen som et uttrykk for vår tids prioriteringer.

I det perspektivet, blir SVs ansvarlighet overfor utbyggerne ekstra merkelig. Kunne vi gjort noe annerledes? Svaret er ja. I ettertid ser vi at vi burde tatt ansvar der byutviklingskomiteens leder sviktet. Hadde vi visst det vi vet nå, hadde vi avkrevd SV og Venstre tydelige svar på et tidligere tidspunkt.

AP vil stille krav til luft og lys, til torg og møteplasser, handel, kulturliv og mangfold når vi behandler forslagene til regulering av Bjørvikas øvrige tomter. Vi vil bygge byen der barn vil bo. Vi inviterer med dette til samarbeid med bystyrets øvrige partier til beste for byens barn og voksne i dag og om hundre år.

Tone Tellevik Dahl, Bjørn Lundberg, Ingrid Eide og Håkon Haugli
Arbeiderpartiets medlemmer i Byutviklingskomitee

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping