Gå til sidens hovedinnhold

Ikke fjern metadonen

For det første så kan du ikke bare fjerne utdelinga av metadon, før et annet gangbart utdelingssted for metadon er opprettet. Jeg er enig i at det kommunale og statlige behandlingsaparatet er mer og mindre fraværende for mange som går på metadon. Det finnes noen få personer, som selv kan greie og administrere sitt liv på metadon for å bli nykter, men om det er en eller to pr hundre, kan jeg ikke si sikkert. Men det er i hvertfall ikke mange flere.
Dette vet jeg av egen erfaring, jeg har selv prøvd og greid det, og jeg kjenner vel tre stykker til som har greid å hoppe av kjøret, med hjelp av metadon og andre medikamenter. Men det er mange hundre som ikke har greid å gjøre det samme. Grunnene er mange, og en vesentlig del er manglende tilpassede tiltak fra stat og kommune.
Når en som har levd, som narkoman fra han/ hun er 12-13 år til de ofte nærmer seg både 40 og 50 år, kan en ikke forvente at skal klare seg selv. De har aldrig lært det, og derfor så nytter det ikke å bare dele ut metadon og så flytte dem inn på hybelhus. Det kreves en adekvat behandling, av hver og en (blant de fleste) før de er i stand til å administrere et eget nyktert liv.
Jeg var mange og tredve før jeg ble avhengig av morfin i behandling, og når den ble tatt fra meg uten at jeg var blitt frisk, så fant jeg til slutt ikke noen annen mulighet enn heroin. Men når jeg da 10 år senere fikk metadon, så hadde jeg det nødvendige grunnlaget for å komme meg på beina igjen. Det mangler de fleste.
Hans Torvald Robberstad

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka