Gå til sidens hovedinnhold

Ikke korrekt på TV2

Fredag 12. august ble det hevdet i TV2s nyhetssending at det er en høyere terskel enn før for å få sykehjemsplass i Oslo kommune. Dette er ikke korrekt. I 1997 stod 750 mennesker i sykehjemskø. Kommunen har siden 1997 bygget 1000 nye sykehjemsplasser, og køen er i dag avskaffet. Alle har rett til å få tildelt plass i løpet av fire uker.

I tillegg viser kommunens brukerundersøkelse at antall beboere på sykehjem i Oslo som er svært fornøyde har økt fra 25 % i 2001 til 65 % i 2004.

Det fremkommer også uriktige opplysninger i tv-sendingen om kutt i hjemmehjelptjenesten i Oslo. Siden 1997 har antallet eldre i Oslo blitt redusert med over 10.000 mens det har vært en beskjeden reduksjon i antall eldre som får hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det brukes 24 % mer per bruker i hjemmetjenestene enn før. Antall årsverk per bruker er det samme som før.

I tillegg kan man nå i bydel Nordstrand fritt velge mellom kommunen og 5 andre private leverandører av tjenesten til lik pris. Denne ordningen skal utvides til hele byen.
Steinar Wulfsberg-Gamre
Byrådssekretær for presse og informasjon

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller