Gå til sidens hovedinnhold

Ingen Steinerskoler eller Montessori- skoler legges ned

SVs mål er å skape en skole som gir alle barn mulighet til å lære og trives. Vi mener det gjøres best innenfor en romslig fellesskole med høy kvalitet, der barn med ulik bakgrunn møtes og lærer på en felles arena. Da vi overtok utdanningsdepartementet etter Høyre i 2005, stanset vi fremveksten av privatskoler og satset heller på å heve kvaliteten i den offentlige skolen.

SVs landsmøtevedtak om private skoler har fått stor oppmerksomhet og møtt sterke reaksjoner. La meg derfor oppklare et par ting som ikke har kommet så godt fram i debatten:

Først og fremst vedtok landsmøtet at SV vil forsvare dagens restriktive privatskolelov, som verner om fellesskolen, men gir noen begrensede muligheter til å starte privatskoler. I SVs nye arbeidsprogram står det: "Flere privatskoler vil øke de sosiale forskjellene i samfunnet, og svekke den offentlige skolens rolle som felles møtested for barn og ungdom med ulik bakgrunn. SV vil derfor forsvare dagens privatskolelov slik at kommersielle aktører ikke skal kunne drive private skoler."

Landsmøtet vedtok videre at SV på sikt ønsker å stramme inn privatskoleloven ytterligere. SV har en målsetning om å begrense antallet private, religiøse skoler. Vi mener det er uheldig dersom barn med ulik religiøs bakgrunn skal gå på hver sine skoler. Det vil blant annet være et hinder for integrering av minoriteter i Norge. I stedet ønsker vi at barn med ulik bakgrunn møtes, lærer om hverandre og omgås i hverdagen. Det er en selvfølge for oss at en slik innstramning skal gjøres innenfor de rammene som menneskerettighetene setter når det gjelder foreldres frihet til å velge opplæring for sine barn.

Når det gjelder privatskoler med alternativ pedagogikk, la meg slå fast med en gang: SV vil ikke legge ned noen Steinerskoler eller Montessoriskoler. Men det er et mål for SV på sikt å inkludere Steiner- og Montessoriskolene som alternative tilbud innenfor rammen av det offentlige. Dette er en anerkjennelse av det gode arbeidet som foregår i landets mange Steiner- og Montessoriskoler og et ønske om at dette tilbudet skal være tilgjengelig uten skolepenger.Lena Jensen

Skolepolitisk talsperson for SV på Stortinget

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter