Gå til sidens hovedinnhold

Isfront på Bogstad

Motstanderne av kunstisbane på Bogstad tyr til harde virkemidler når de setter i gang en protestaksjon. I et opprop fra motstanderne står det så mye faktisk feil og så mye rart at protestaksjonen i seg selv blir verdiløs. Når man setter i gang en slik aksjon, må det som blir presentert som fakta være godt underbygget, ellers mister den helt sin verdi. Vi forestiller oss at sentrale politikere etter hvert får overlevert protestskrivet med et gitt antall underskrifter, som de på ingen måte kan ta seriøst når de ser grunnlaget for protesten.

I protesten fremstår det som Bogstad får et anlegg med bandyturneringer og store arrangementer året rundt med hundrevis av biler i området i en vei som til alt overmål blir karakterisert som en av Oslos mest trafikkbelastede strekninger. Naboene vil bli plaget av et voldsomt lydanlegg som man risikerer at det blir arrangert rockekonserter på. Og lysanlegget blir like sterkt eller sterkere enn det på Valle Hovin. Hva er dette for noe tull?

I tillegg vises det til at det er en rekke kunstisanlegg i Oslo vest, blant annet på Holmen og Ullern. Det har tydeligvis gått denne avis hus forbi. Når fikk disse kunst-is?

Hele protestbrevet er et sammensurium av feil, usannheter og påstander som undergraver seriøsiteten i protesten. I tillegg står det at hvis ikke prosjektet blir stoppet før fellesferien, vil det etter all sannsynlighet være for sent. Da er det vel for sent da. Vi viser til at planbehandlingen har startet i plan- og bygningsetaten og som byggesak vil Bogstad Vinterparadis bli sendt ut på høring en gang til høsten. Da er det all grunn for berørte naboer å påpeke seriøse momenter som blant annet trafikkavvikling og parkeringsproblemer knyttet til prosjektet. Dette må uansett bli løst på en tilfredsstillende måte. Vi tror uansett ikke at det er noen som vil sette foten ned for den videre behandlingen på bakgrunn av dette verdiløse oppropet.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris