Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett hever seg over Stortinget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 30. januar d. å. kom nyheten om en kvinne i 70-årene som i Høyesterett ble dømt til 24 dagers betinget fengsel og en bot på 25.000 kroner for hatefulle ytringer mot debattanten Sumaya Jirde Ali.

Debatten rundt denne dommen bør engasjere alle som av og til lar seg rive med av følelser foran egen pc. Damen omtalt i saken over ble dømt til ubetinget fengsel i en lavere rettsinstans.

Vi snakker om for damens vedkommende ikke om systematisk rasisme over noe tid, men et innfall; et innfall av dumhet som alle på internett kan begå.

Du og jeg kan bli kriminelle og kastet i fengsel om vi skulle skrive noe dumt, og hvis vi senere treffer på den rette dommeren.

Dette vil medføre en kriminalisering av samfunnet og skape en presedens høyere opp i samfunnet som bør vekke oppmerksomhet.

Da er det på tide å minne om hvordan samfunnet i Norge er bygd opp når en eldre dame blir kriminell i et øyeblikks affekt på internett.

Norge har en tredeling av statsmaktene: Stortinget, Regjeringen og Høyesterett skal være i et nullsomspill ifølge tredelingen i tråd med den opprinnelige grunnloven fra 1814.

I 1884 endret maktspillet seg. Stortinget fikk kontroll over regjeringen sakte men sikkert frem til 1905.

Nå kan en ny utvikling være satt i spill.

Høyesterett har langt på vei innskrenket ytringsfriheten i Norge, som grunnlovsfedrene og senere storting med noen naturlig begrensninger har vedtatt skal være absolutt.

Høyesteretts kjennelser denne uka vil bety at ytringsfriheten innskrenkes og at borgerretten blir overstyrt fra Høyesterett.

Det er ganske stikk i strid med Høyesteretts funksjon.

Høyesterett skal kontrollere at Stortinget og regjeringen følger Grunnloven. Høyestererett skal beskytte Grunnloven, ikke overstyre den.

Nå har Høyesterett de jure bestemt at man ikke skal kunne skrive ting i affekt på Facebook, og de facto innskrenket borgerretten for folk flest i det daglige livet.

Dette vil fremover medføre en mengde saker lavere ned i rettssystemet som vil omhandle krangler på Facebook.

Og verst av alt: sensuren som Grunnloven i 1814 skulle avbøte på, gjeninnføres.

Frimodige ytringer skal straffes med fengsel om de er for frimodige. Ytringene som sådanne skal tolkes og sanksjoneres om nødvendig.

Velkommen til fortiden.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping