E39, kystveien mellom Kristiansand og Trondheim, hadde vært en kjemperiktig og bra investering - om det hadde inkludert dobbeltspor, dimensjonert for ekspresstog ved siden av. Og skinnedelen av E39 skulle ikke startet i Kristiansand, men i Halden.

Med ekspresstog mener jeg ikke tog som hopper over enkelte stasjoner, men tog med en marsfart på +350 kilometer i timen. Altså tog som kan bringe folk fra Bergen sentrum til Trondheim sentrum på tre timer - og folk fra Bergen til Oslo på nesten like kort tid. Og med vognsett beregnet for hengere til trekkvogner og langtransport. Hadde det vært opp til meg, så kunne trinn to gjerne vært forlengelse fra Trondheim til Bodø - og trinn tre fra Bodø til Tromsø.

Hadde Norge investert i dette, kunne vi lagt ned alle de kystnære kortbaneflyplassene mellom Tromsø og hovedstaden. Det ville spart den norske stat for mangfoldige millioner kroner hvert år. Hvem hadde tatt seg bryet med å først kjøre til nærmeste lille flyplass, minst en time før avgang, før man drar til en større flyplass - med mulig forbindelse videre, før minst en halvtimes transport til sentrum fra siste flyplass?

En kan tenke seg at ekspertene mener dette er for dyrt, og at trafikkgrunnlaget er for lite. Samt har det ikke vært vurdert før. En må erkjenne at gode ideer ofte stoppes før de kommer på tegnebordet, og at de ofte aldri blir kostnadsvurdert.

Men det ekspertene sier er feil. Mye tyder på at de må ha glemt å regne med alle passasjerene som tidligere ble tvunget til å fly, som etter en eventuell utbygging kan ta tog som bringer dem hurtigere frem til destinasjonene. For ikke å glemme de årlige utgiftene til drift og vedlikehold av kortbaneflyplasser, som staten etter ekspresstogene starter å gå, slipper å bekoste.