Gå til sidens hovedinnhold

Politireformen som gjorde sårbar ungdom enda mer sårbar

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politiet i Oslo er blitt så sentralisert at ungdom ikke lenger har en relasjon til politiet.

God kontakt mellom politi og innbyggere, særlig ungdom, er det som bygger tillit og trygghet. Politiet har også, som et resultat av politireformen, blitt mye mer fysisk utilgjengelig.

Publikum, og spesielt ungdom, trenger et ansikt å forholde seg til.

Les også: Nærpolitireformen gjør politiets jobb i Oslo enda vanskeligere

Vi må gå direkte på årsaken - ikke symptomene

Nå har det skjedd igjen. En skyteepisode på Prinsdal i Oslo hvor offeret døde. Mange opplever utrygghet, og er bekymra for om politiet har kontroll, og at de forebyggende tiltakene ikke er gode nok.

Et raskt søk på Google gir over 94.000 treff om du søker på Holmlia og vold. Men bare for å få poengtert dette raskt; å skylde på innvandring og dårlig integrering er bare en liten del av problemstillingen.

Nylig ble rettssaken mot en nå 20 år gammel gutt som er tiltalt for å ha utført vold mot en 16 år gammel gutt som døde gjennomført. Det er tre ting som kommer frem i media som er oppsiktsvekkende utenom selve hendelsen.

Offeret var klar over at gjerningspersonen ville utøve vold mot ham, gjerningsmannen instruerte vitner til ikke å ringe etter ambulanse.

Motivet var visst æresrelatert

Det første spørsmålet vi må stille oss dersom vi virkelig ønsker å endre eskaleringen av vold i Oslo, er hvorfor denne gutten som var redd, ikke oppsøkte politiet.

Det andre spørsmålet er hvorfor enkeltpersoner kan ha fått så stor innflytelse over andre at lojaliteten til vedkommende tilsynelatende er større enn behovet for å snakke sant til politiet om hva som har hendt.

Les også: Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg

Vi får bare håpe at politiet og rettssystemet vårt klarer å betrygge de som vitner i slike saker om at de trygt kan fortelle sannheten.

Det var først i en skoledebatt på Bjørnholt videregående at tanken slo meg; avstandene i Oslo er så små at det ikke er naturlig at en sentralisering av politiet i Oslo får store konsekvenser, det trodde jeg i hvert fall.

Politiet som kjente ungdommene

Nærpoliti ble nevnt, ungdommen følte seg trakassert av politiet fordi de stadig blir utsatt for «knivkontroll». I lys av dagens situasjon så høres jo det naturlig og fornuftig ut. Men noen av de mange kloke elevene på Bjørnholt poengterte at de før hadde et nærpoliti som kjente ungdommene, et politi som jevnlig var tilstede med dem, ikke imot dem.

I dag dekker politiet i Oslo et mye større område, både Asker og Oslo, og Asker kommune har blitt større etter kommunesammenslåingen med Hurum og Røyken.

Oslo Politiforenings Kristin Aga sier at det er 100 færre politifolk i patrulje i Oslo nå enn før politireformen. Det kan jo ikke gi et politi som er mer tilstede og mer synlig. Ergo kan man si at unødvendige kontroller ville ikke vært like hyppige hadde politiet kjent disse ungdommene fra før.

Grensa mellom mistillit og tillit er hårfin, og når vi ser sammenhengen i disse to sakene, er det tydelig at vi trenger et politi som er mye mer fysisk tilstede.

Hvem snakker med ungdommen?

I de 94.000 treffene på saker på Holmlia som involverer vold, eller som generelt involverer Holmlia og ungdom, kan man spørre seg; hvor mange ganger har de fått til å uttale seg og bli hørt?

Nettavisen+ (krever abonnement): – De mister ikke bare førerkortet. De kan miste alt

De blir stadig forhåndsdømt i media, og slik kan vi ikke ha det. Vi trenger dialog, ikke stigmatisering. Vold, ran, steinkasting på biler eller bilbranner er faktiske symptomer på et problem som stikker dypere. Og hovedutfordringen er at ingen helt forstår hvorfor enkelte tyr til slike handlinger.

Mangler det jobber? Fritidstilbud? Eller er det en gjengproblematikk tilstede? En kombinasjon?

Politisk mynt

Det er enkelt å skylde på innvandring og integrering når en står i møte med disse problemene.

Kanskje er det noe der, at språklige utfordringer hos foreldre, fattigdom, trangboddhet, vold i hjemmet og mangel på forståelse for storsamfunnet spiller inn. Det som da er viktig, er å ikke slå politisk mynt på problematikken, men heller strekke ut en arm og komme med reelle løsninger.

Vi kan diskutere i all evighet om ymse utfordringer, men ingenting vil endres om ikke alle parter samarbeider. Manglende tillit til politiet, kombinert med deres mangel på ressurser.

Les også: Blind vold må stoppes: Det er terror mot bymiljøet vårt

La oss gå tilbake til det som er kjernen i saken. Det er viktig å presisere klart og tydelig at tillitsforholdet mellom politi og publikum skyldes forutsetningene politiet har. Det er politikernes jobb å sørge for at politiet har de beste forutsetningene til enhver tid for å utføre sine oppgaver. Det er lav tillit til politiet, og politiet har for få ressurser.

Det er lav tillit til politiet når kriminelle bakmenn med stort nettverk truer vitner til taushet. Man våger ikke å sette eget eller familiens liv i fare. Å vitne i en rettssak eller avhør er ikke verdt det når politiet ikke stiller opp med ressurser for å beskytte disse menneskene.

Nærpolitireformen har ført til et fjernere politi

Her har den såkalte nærpolitireformen som regjeringen har innført, sviktet grovt.

Hvorfor sentraliseres politiet, lensmannskontorer blir lagt ned og politiet i gata ikke er tilstede når det trengs?

Dette har Oslo Senterparti tatt opp gang på gang, til stort sett tause ører fra regjeringen. Vi krever handling. Politiposten på Holmlia som ble nedlagt ved årsskiftet 2018 må komme tilbake, og politiet må bli mer tilgjengelig for folk. Det samme gjelder Manglerud politistasjon.

Det er også verdt å merke seg at nærmeste politistasjon til Holmlia nå ligger i Oslo sentrum, men den er selvsagt kun åpen til klokka 15.00.

Les også: Loven må gjelde selv om vitner og fornærmede presses

Ikke bare får elevene fravær om de skal levere en anmeldelse, det er også vanskelig å levere anonymt siden de må innom i løpet av skoletiden. Nedleggelser av lokale politistasjoner kombinert med mindre ressurser til politiet og fraværsgrensa har bidratt til å øke avstanden mellom politiet og ungdommen.

Vi trenger en direkte dialog mellom folk og folkevalgte

Det er viktig at både regjering og byråd innser dette og iverksetter tiltak for å motvirke dette så raskt som overhodet mulig.

Senterpartiet mener prosjektet “Sammen lager vi et tryggere Oslo - Salto) er bra og viktig, og må videreutvikles. Men det krever ressurser og tilstedeværelse.

I tillegg må utekontaktene i bydelene, som driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år være tilgjengelig og tilstede, og kommunen må samarbeide med andre frivillige aktører, som Natteravnene.

Vi har ikke flere liv å miste. Alle fortjener en oppvekst i et nabolag preget av trygghet.

Tiden renner ut. Politikere både i opposisjon og posisjon fra bydelsutvalg, bystyre, Stortinget og Regjering må komme på banen og åpne direkte dialog med de det faktisk gjelder.

Et første steg er å innse at nærpolitireformen har ført til et fjernere politi - og rette det opp.

Les også: Foreldrenes vold mot Muhammed er mer synlig enn volden mot Jens