Arild Rønsen skriver om den svært påfallende enigheten i landets kommentariat.

I hovedsak har han rett.

Det er selvsagt ikke slik at det ikke finnes kommentatorer som ikke klarer å produsere stoff som andre kommentatorer er uenige i. Det finnes attpåtil kommentatorer som liker å produsere slikt stoff.

Dette er saken: Kommentariatets uutholdelige diktatur

Men det som foregår på den sentral scene er noe annet.

Politiske kommentatorer driver i utgangspunktet med to hovedtyper aktiviteter. Den ene er meningsjournalistikk, og den andre er analyse.

I analysegenren opplever vi at kommentatorer stormer som sauer til den enhver tid pågående dramatikk. Da gjelder det å fremstå som mest mulig objektiv, ikke minst ikke bli ansett som en deltager i det spillet man kommenterer. Målet synes å være å kommentere hverdagspolitikken omtrent som sjakkturneringer blir kommentert.

Man skal ikke dømme, og man må ikke finne på å bringe alternative innfallsvinkler på banen.

Det blir nesten som en såpeopera med en hel kommentatorgjengs stemmer i tillegg. Det er taktikken og spillet som blir det viktige. Alternative scenarier for eksempel, blir det ikke så lett plass til.

Les også: Er i sin fulle rett til å navngi IS-kvinnen

Skulle kommentariatet mene at det er nok mangfold av synsvinkler i sin midte, kan man jo spørre seg hvor stor del av kommentariatet som i det hele tatt så Trumps valgseier som et relevant scenario før den valgnatten i november 2016.

Svaret på det spørsmålet burde gi en ganske klar antydning av om bredden er stor nok på den analytiske siden.

Og svaret er ikke særlig oppløftende.