Man blir lettere oppgitt av denne artikkelen. Den må være skrevet av en østlending som ikke har peiling på hvordan det er å forsere Vestlandet på vinterstid med forsinkede eller uteblivende ferger, storm og djevelskap. Denne veiplanen er gigantisk, ja, men den er et ledd i å gjøre Vest-Norge til et sikkert og funksjonelt sted å bo.

Den vil ha mye større konsekvenser enn det som har funnet veien inn i fantasien til artikkelforfatteren. Blant annet vil vi slippe å kjøre all laksen som produseres her direkte til kontinentet uten å krysse fjellet. Om man i det hele tatt mener noe med ønsket om at det skal bo folk i hele landet, er denne veien et vesentlig bidrag, og en forutsetning for at det fortsatt skal være slik.

Det blir helt feil å kalle dette prosjektet et sløseri, ikke minst sett i betraktning av hvor verdiene produseres i dette landet.