Det er ikke snakk om hvem som blir lurt, men hvor mye.
I følge Google Maps er det cirka 822 kilometer mellom Kristiansand og Trondheim. Reisetiden med bil, i følge samme kartverk, er 11 timer og 20 minutter.

Reisetiden langs den "nye superveien" Ferjefri E39, mellom Kristiansand og Trondheim er beregnet til 11 timer. Gjennomsnittsfart er satt til 70,6 km/t i Google Maps. Hvordan skal reisetiden mellom de to byene bli halvert til 11 timer?