Dette prosjektet er ikke bare dårlig. Det er ikke bra all den tid vi har milliarder i etterslep vedrørende veg-utbyggingen i dette landet. Få opp vegstandarden til det den skal være i 2019. I Troms fylke har vi bare veger som overhodet ikke holder det som er forsvarlig. Utsett dette gigantprosjektet. Prosjekt vil føre til at etterslepet blir uopprettelig.

Når en ser på hva som blir fraktet ut av eksempelvis fiskeprodukter på disse tildels ufremkommelige vegene må vi få en annen prioritering når det gjelder tildeling av veg-midler. Vi må stoppe dette gigantprosjektet, vi har allerede brukt over en milliard. Ferjefri E39 er muligens et prosjekt langt fram i tid.