Nok en gang skal Vestlandet ofres på Østlandets alter. Nok en gang legges det fram et tall uten å vise hva som ligger bak tallene. Det blir som å kalle oljeutbygging sløseri. Alle vet at den typen investeringer gir penger tilbake til statskassen.

1) E39 er planlagt betalt med lokale penger. Også kalt bompenger.

2) De bompengene skal finansiere lån til markedsrente, og ikke det vi tenker på som ok rente til boliglån, men 5-6 prosent rente. Det burde være en kandidat til "Sløseriprisen". I praksis dobler det kostnaden for utbygging av E39. Og det betales i sin helhet av vestlendingene selv og ikke over skatteseddelen.

3) Selv med denne rentekostnaden er prosjektet ett pluss-prosjekt. Det vil være med å finansiere eldrebølgen. Slik vi er vant med at oljeinvesteringer gir penger i kassen.

4) Hva skjer om 40 år? Det var vesentlig transportbehov på vei for 40 år siden. Det vil fortsatt være vesentlig behov for transport på vei om 40 år. Den eneste revolusjonen som kan skje er økt grad av autonomi i transportsektoren, men dette vil fortsatt kreve gode veier. Det er overveiende sannsynlig at den transporten vil være enten uten lokale utslipp eller en brøkdel av det en fossil-motor slipper ut i dag.

Om staten vil kutte kostnaden for E39, burde de flytte noen av oljefonds-pengene over i ett E39-fond, som i sin helhet betales tilbake til oljefondet over 40 år. Uten renter. Rentene får samfunnet igjen ved den økte aktiviteten Ferjefri E39 gir. All erfaring fra andre bomprosjekter på E39 viser at pengene er tilbakebetalt lenge før det er gått 40 år.

Som en ekstra takk til oss vestlendinger som er med på å finansiere minus-prosjekter rundt i Oslo kunne også fellesskapet spyttet inn noen penger i prosjektet som takk for de økte inntektene staten faktisk får ved å realisere Ferjefri E39.