Milliarder av kroner brukes på veisamband mellom befolkningsfattige øyer på Vestlandet. Samtidig sitter majoriteten av befolkningen timevis i kø til og fra jobben på underdimensjonerte fillete veier på Østlandet, mellom horder av østeuropeiske trailere med fisk som burde vært sendt med kjøleskip direkte til kontinentet.