Gå til sidens hovedinnhold

Lokalvalg 2007

Østkantavisas leder i nr. 1 2007 har en betimelig påminnelse om det historiske direktevalget bydelen står overfor i dette året. Følgelig kan det være av interesse for velgerne å få en gjennomgang av hva det lokale Høyre vil prioritere i årene fremover.

Eldreomsorg:
Høyre vil fortsette det gode arbeidet for de eldre i bydelen. Vi konkurranseutsatte Paulus sykehjem med det resultat at Kirkens Bymisjon fikk anbudet, noe som har løftet sykehjemmet kvalitativt. Sykehjemmet har lege i fast stilling.
Høyre anser at et fullverdig tilbud for et liv på et sykehjem forutsetter en lege i fast stilling og vil arbeide for at de kommunale institusjonene også innfører en tilsvarende praksis.

Høyre vil arbeide for opprettholdelsen av et kvalitativt godt tilbud på bydelens eldresentre. Et tilbud som i dag er Oslos beste. Vi bruker dobbelt så mange penger på eldresentrene som Oslos øvrige bydeler.

Høyre vil sørge for at de eldre også i fremtiden skal kunne velge hvem som skal hjelpe til i hjemmene. Private eller kommunale tjenester er uviktig, bare kvaliteten er god.

Barn og ungdom
Høyre vil fortsatt være i førstelinjen for å sikre at våre barn har en barnehage å gå til, eller en fritidsklubb når barna blir eldre. Vi fikk ikke flertall for å dreie bydelens midler til beste for barn og unge, men vi gir ikke opp, vi tror at flertallet etter hvert innser at vi må gi våre barnefamilier bedre vilkår hvis de skal bli boende i bydelen.
En stemme til Høyre er en garanti for at kampen for barnefamiliene fortsetter med uforminsket styrke.

Barnevernet har blitt tilført betydelige resurser under Høyres styre av byen. Denne prioriteringen betyr meget for bydelen og lokallaget vil også i fremtiden være en garantist for at de som trenger det mest, får mest.

Psykiatri
Stadig flere trenger hjelp og støtte fra felleskassa og Høyre er den største garantist for at disse får de midler de har krav på.

Kollektivtrafikk
Byrådet vil de neste fire årene sørge for nytt materiell til Oslo sporveier for nærmere en milliard kroner hvilket er en av tidenes største satsning på kollektivtrafikk i Oslo.

Hovedstadaksjonen
Grünerløkka Høyre fremmet forslag som gikk igjennom til utvidelse av Hovedstadaksjonen til å omfatte Grünerløkka. Det betyr et samarbeid med gårdeierne om oppgradering og forbedring av bydelens utemiljø.

Næringsliv
Høyre vil også i fremtiden være det største garantist for fri etablering av lovelige foretak i bydelen. Vi mener at befolkningen selv skal bestemme hvilke foretak de ser seg best tjent med. Derfor vil Høyre lojalt følge det brede forliket i bystyret, som har gått inn for "skjenkeblekkspruten". Dette fordi vi mener at det nye Grünerløkka henger sammen med det brede tilbudet av steder hvor naboer og venner kan møtes i det offentlige rom. Høyre mener det er av det gode at borgerne gis slike tilbud lokalt fremfor transportetapper til et mindre trygt sentrum.

Kultur
Høyre er den største garantist for satsningen på lokal kultur. Partiet stiller i dag i førersetet for etableringen av et regionalt kultursenter på Schous-kvartalet. Her sviktet Arbeiderpartiet og SV Grünerløkka og plasserte Nasjonalt Pop- og rocksenter i Trondheim og Namsos! Høyres lokallaget og Byrådet sørget for at det blir en kultursatsning på Grünerløkka som ikke står tilbake for Operautbyggingen i Bjørvika.
Høyre førte an for utbyggingen av Parkteaterets tilbygg og var sentrale når fyrhuset på Kuba ble reddet fra rivning.

Fremover
For de som i dag finner bydelen vital og levende, et sted hvor man ønsker å beholde de kvalitetene som var grunnen til at vi valgte å slå oss ned her, finnes det intet bedre parti enn Høyre.

Jeg misliker å komme med nedsettende karakteristikker av mine politiske motstandere og vil følgelig avstå fra det. Det overlater jeg til andre da jeg synes det er viktigere å anskueliggjøre hva vi står for enn å mistenkeliggjøre andres politikk.

Men, med sosialistene ved roret løper bydelen en fare for at de kvaliteter vi ønsker å slå ring om forsvinner, da de prioriterer annerledes. Da forsvinner restaurantene og kulturinstitusjonene, da forsvinner de nye innovative foretakene som gjør bydelen til et spennende sted for bydelens beboere og besøkende.

Vi som har bodd her en stund vet at det ikke er forferdelig mange år siden dette var en by i forfall. Vi kan ikke skusle bort den positive utviklingen ved reguleringer og motarbeidelse av individets rett til å ta frie valg på vegne av seg selv. Støtt Høyre for fortsatt fremgang på Grünerløkka.

Ulf Granli,
Gruppeleder for Høyre
Bydelsutvalget.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren