Gå til sidens hovedinnhold

Hør mer på forskningsbransjen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som pensjonert geolog, er jeg godt kjent med at kvikkleire er usikker byggegrunn. Vi leser at skredområdet i Gjerdrum tidligere er kartlagt og vurdert av våre ypperste eksperter, NVE og NGI som farlig byggegrunn.

Les saken: Advarte mot høy risiko for kvikkleireskred i 2005 - boligfeltet Nystulia ble bygget i årene etter advarselen

Til tross for dette har kommunen gjennom tiltak og konsulentrapporter endt opp med å godkjenne området for boligbygging, i tillegg til barnehage og et bo- og behandlingshjem. Etterpåklokskap er som kjent den eneste eksakte vitenskap, og mange lurer nok på nå om de tøyde godviljen litt for langt.

Kvikkleire kan stabiliseres, men det koster penger. Marin leire består i hovedsak av vann, finkornete glimmerflak og salt. Saltet bidrar til å binde «korthusstrukturen» sammen som en ganske fast masse. Der saltet gjennom de siste 10 000 år gradvis har blitt vasket ut, blir leiren kvikk (en liten rystelse kan omdanne leiren til flytende masse). Injisering av salt i leiren, vil i prinsippet gjøre den stabil.

Les også: Leirskredet i Gjerdrum - et døgn etter

Det jeg etterlyser, er at forsikringsbransjen får en tydeligere stemme, i alle fall når det gjelder nye anleggsprosjekter.

Jeg har stusset over godkjenning av enkelte store prosjekter de siste årene; i Drammen skal et av landets største sykehus bygges midt i et deltaområde. Her er nok ikke kvikkleire det største problem, men under en storflom vil sykehuset trolig være helt ubrukelig.

Det alternative byggeområdet for sykehuset, var Ytterkollen, litt nord for Drammen og midt på den gamle flomsletta (ikke veldig bra byggeplass dette heller). Hadde man bygget det på Liertoppen, hadde det ligget vesentlig tryggere, på fast Drammensgranitt og samtidig nær infrastruktur og store befolkningskonsentrasjoner. Drammensgranitten slipper ut en del radongass, men det kan man kontrollere enkelt.

Så et lite hjertesukk journalistene. Ikke mas om kvikkleireskredvarsling i forbindelse med store nedbørsmengder, eller trekk frem «våtere og villere klima» igjen, det har lite med kvikkleire å gjøre.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka