Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: – Bakmennene vinner på avkriminalisering

I disse dager så pågår det en debatt om hvorvidt man skal avkriminalisere bruken av narkotika eller ikke. Debatten har blitt ledet av Arild Knutsen, leder for foreningen for en human narkotikapolitikk og ble senere fulgt opp av politiveteran Iver Stensrud. Begge har tatt til orde for en avkriminalisering av narkotika, og det argumenteres blant annet med at samfunnet har sviktet de rusavhengige.

LES OGSÅ: Vil avkriminalisere narkotika

Det er ingen tvil om at norsk ruspolitikk har vært et nedprioritert område i en årrekke, og man ser dette klart gjennom en resignasjon fra politiet, samt ulike interesseorganisasjoner. Når det gjelder politiets situasjon oppi dette, så er det en politisk realitet at de aldri har blitt satt økonomisk i stand til å gjøre de oppgavene samfunnet har forventet at de skal gjøre. Den rødgrønne regjeringen skryter på seg en økning i politiets budsjetter, noe som overhode ikke har gjenspeilet seg i mer synlig politi. Fremskrittspartiet har gang på gang sagt at skal man møte den økte dopomsetningen i Oslo så må politiet settes i stand til å møte denne utviklingen på en slik måte at det virkelig synes.

LES OGSÅ: DEBATT: Nei til legalisering av narkotika

Videre mener vi i Fremskrittspartiet samtidig at det straffenivået man ser i dag på narkotikakriminalitet ikke har en preventiv effekt overhode. Derfor må straffene økes på en slik måte at de ikke lenger motiverer til å fortsette med denne kriminaliteten. For det som skjer i dag er at folk som blir tatt med narkotika får en altfor lav bot, og kan omtrent fortsette med kriminaliteten dagen etter.

LES OGSÅ: – Krig mot narkobrukere gjør bare vondt verre

Men hva vil en avkriminalisering egentlig føre til? Jo det vil redusere terskelen for folk som vurderer å prøve narkotika. Flere som vurderer dette vil øke etterspørselen etter stoff, og det dere kan være sikker på at øker etterspørselen så kommer markedet til å øke synkront. Hva er da resultatet? Jo resultatet er at man får mer stoff i gatene, og ikke mindre som vi i Fremskrittspartiet ønsker.

Fremskrittspartiet ser viktigheten av å føre en ansvarlig ruspolitikk, med fokuset på enkeltindividet. Derfor må man legge til rette for at flest mulig kommer seg ut av de rusproblemene som de er inne i, blant annet ved å ta i større grad i bruk ledig behandlingskapasitet på private klinikker. Man må gjerne tenke nytt på dette området, og kanskje vil det en gang tvinge seg frem forsøk med heroinbasert behandling for tunge rusmisbrukere. Men man kan ikke tro at man skal løse rus- og narkotikaproblematikken ved å øke tilgangen på dop for alle. Det tjener verken brukerne eller samfunnet, men de som tjener på det er bakmennene som tjener penger på denne kriminaliteten.


Svein Eilertsen
1. kandidat for Grünerløkka Frp til BU 2011-15