Elevene fortjener flere valgfag, fritt skolevalg og likestilling av offentlige og private skoler.

Ingen elever er like. Alle har forskjellige behov. Likevel er den norske skolen tilpasset en A4-elev som ikke finnes. Skolesystemet er nødt til å se at elever er forskjellige. Skolesystemet må verdsette ulikheter og bruke de sterkeste sidene. FpU ønsker et mer moderne skolesystem enn i dag.

En stor utfordring med skolesystemet er at det er for mange obligatoriske fag i grunnskolen. Kunst og håndverk, musikk og KRLE er viktige fag, men ikke relevante om man skal bli ingeniør, jurist, økonom, sykepleier eller lege. Derfor burde slike fag være valgfrie, slik at elever heller kan velge medisin, ingeniørfag, økonomi eller rettslære som valgfag.

Det er lite motiverende å lære ting du vet du ikke har bruk for senere i utdanningen din. Det kan forklare hvorfor så mye som en av fem dropper ut av videregående. Grunnskolen burde kun ha norsk, engelsk, matte, naturfag, og samfunnsfag som obligatoriske fag. De øvrige timene skal ikke forsvinne, men bli valgfag, som elevene bestemmer selv.

Jeg har selv gått på privat skole, og merker stor forskjell på både læremåten og kvaliteten sammenlignet med vennene mine som gikk på offentlig skole. Private skoler er gjerne mer utviklet og har større konkurranse enn offentlige skoler. Da er det synd at flere partier på Stortinget (bl.a Ap, SP og SV) ikke vil likebehandle offentlige og private skoler. Foreldrenes økonomi burde ikke bestemme hvor bra utdanning man skal få. Slik er det i dag.

Fritt skolevalg er viktig for FpU. Det er stor forskjell på videregående skoler i landet. Fylket du er bosatt i burde ikke ha noe å si for hvilken skole elever kan søke på: Elevene selv er bedre egnet enn rødgrønne politikere til å bestemme hvilken skole de skal gå på. Karakterer, ikke fylket eller politikerne, bør avgjøre.

Skolesystemet må bli mer moderne. Drop out-statistikken må gå ned, trivselen må opp. Løsningen er å optimalisere skolesystemet for nåtiden. FpU tror at løsningen vil være å inkludere elever, se de sterke sidene til hver enkel elev, kutte ut unødvendige fag, styrke den offentlige skolen, og innføre fritt skolevalg.