Etter at inntektsskatten ble innført for mange år siden, forsvant i praksis matrikkelskatten og dermed eiendomsskatten.

Senere er det innført kommunale avgifter på nær sagt alle områder, og som kommuneskatten i utgangspunktet skulle dekke.

Så kom eiendomsskatten:

Ifølge tall fra SSB har både omfanget av og inntektene fra eiendomsskatt hatt en jevn økning fra 2007. Andelen kommuner med eiendomsskatt har økt fra 63,1 prosent i 2007 til 85,3 prosent i 2016.

Eiendomsskatten har nå blitt en så stor økonomisk belastning for huseierne at det går ut over vedlikeholdet av eiendommene.

Derfor bør en kunne trekke fra dokumenterte vedlikeholdsutgifter inntil samme beløp som den stipulerte eiendomsskatten.

Dette vil forhindre svart arbeid på eiendommene, og føre til økt verdiskapning i kommunene.