Med den innovasjonspolitikken som drives i Norge er det ikke rart.

Tilhører du ikke rette gjengen, med de rette kontaktene, er du sjanseløs.

Dette er saken: Hvorfor er bølgekraft bannlyst i Norge?

Det viser seg gang på gang at engasjerte, innovative mennesker brenner seg helt ut i kontakt med et innovasjonsapparat, som etter min mening, er tildels defekt og styres etter gutteklubben grei sine regler.