Natur og Ungdom har skylapper så det holder.

Opphengt som de er i IPCCs (FNs klimapanel, red.anm.) klimamål er det ikke rart dette står til stryk.

Dette er saken: Faktaene som blir for vanskelige i oljedebatten

IPCC har en politisk oppfatning av hva som kan gi makt.

Og som i alle religionskriger er nøkkelordet frykt.

Les også: Slakter norsk politikk: - Norge er oljebransjens narkolangere

Ingen forskere med skepsis til IPCCs politiske beslutning om at eventuelle klimaendringer er menneskeskapt, slipper til.

De passer ikke inn, og blir således ikke hørt.

Det er helt idiotisk å legge vekt på bestilte rapporter som kommer fra forskere hvor resultatet er diktert på forhånd.

Dette er som å melke IPPCs medlemmer for betaling.

Les også: Å stenge norsk olje er minst like naivt som å kutte produksjonen av Jolly Cola