Trikken har åpenbart sine fordeler som kollektivløsning.

Imidlertid er Ruter og Sporveien for ensidig opptatt av å tilby raskere og hyppigere trikker, mens de ikke er like opptatt av miljøforurensingen på grunn av unødvendig støy til omgivelsene.

Folk som bor i nærhet av trikketraseene får til tider sin livskvalitet ødelagt på grunn av skinneskrikingen og annen støy når 40 tonn jerntrikk på jernskinner dundrer forbi i 70 km/t.

Les også: Slik blir de nye Oslo-trikkene

De er ikke like rause med å forebygge med støyvern som man vet virker fordi det koster penger.

Derfor ville det vært en betydelig miljøgevinst å satse på ny teknologi med el-busser - som nærmest går lydløst.

Bymiljøetaten bør være rette instans til å gå dypere inn i denne støyproblematikken og sørge for adekvate tiltak for å dempe unødvendig støy.

Miljø er mer enn bare ren luft - støyforurensning er like alvorlig for befolkningen langs linjene.