Gå til sidens hovedinnhold

Skamløst forsvar av profitt på felles midler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

PBL tviholder på de kommersielle barnehage-eiernes rett til å tjene seg rike.

De store kommersielle eierne putter hvert år enorme summer i egne lommer i stedet for at de går til barna. Private barnehagers landsforbund (PBL) og direktør Anne Lindboe fortsetter sitt skamløse forsvar av profitt på felles midler.

De kommersielle barnehagene har vist seg å være svært kreative i finne måter å ta penger bort fra barna. Det er ikke i overskudd og utbytte de virkelig store summene ligger, men selv der snakker vi mye penger.

I 2018 gikk de private barnehagene med 1,2 milliarder i overskudd. 10 prosent - 120 millioner kroner - gikk i utbytte til eierne, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

«Tenk hvor gode disse barnehagene kunne ha vært, hvis alle pengene gikk til barna. De kunne oppgradert uteområder, gitt bedre lønn og hatt enda bedre bemanning», uttalte Mona Fagerås (SV) til Utdanningsnytt (15.09.20).

En av de viktigste forklaringene på det høye overskuddet er at barnehagene i de store kjedene har gjennomgående lavere bemanning. Vi vet at god kvalitet i barnehagen har sammenheng med en god bemanning og små barnegrupper. Mange barn per ansatt, derimot, reduserer kvaliteten.

De ideelle barnehagene har best bemanning av de private barnehagene. Det viser en kartlegging gjort av Utdanningsnytt. Spørsmålet er ikke om vi skal ha offentlige eller private barnehager. Spørsmålet er om vi skal tillate at kommersielle eiere i sektoren henter ut store mengder profitt i stedet for at de går til barna.

Det er viktig å huske på at aksjonær-utbytte og overskudd kun utgjør en liten andel av verktøyene de kommersielle barnehage-eierne bruker for å flytte penger fra fellesskapet til seg selv. Kompliserte selskapsstrukturer, skyhøye styrehonorar og handel med tilknyttede selskaper, er bare noe av det de gjør for å hente ut penger fra barnehagedriften.

I både den kommersielle barnehage- og skolesektoren har vi sett omfattende bruk av internfakturering over markedspris. Barnehagene og skolene kjøper eller leier varer og tjenester fra et selskap i samme konsern til en pris som ligger over vanlig pris i resten av markedet. På denne måten flyttes penger fra driften av selve barnehagetilbudet over til et annet selskap.

Men det er ved salg av barnehager og eiendommer de store pengene ligger. De siste ukenes avsløringer i Klassekampen har vist hvordan barnehagebaronene Adolfsen-brødrene har tjent milliarder på å selge eiendommer til et australsk oppkjøpsfond.

Da barnehageforliket ble inngått fikk de private barnehagene tomter gratis eller til en billig penge av kommunene. Mange kommuner la inn strenge klausuler, der de sikret seg forkjøpsrett og la ned forbud om videresalg. Men dette brydde ikke Adolfsen-brødrene seg noe om. De informerte ikke kommunene, brøt avtalene og sikret seg heller det største salget av barnehager i Norge noensinne.

Ingen betviler at de private barnehagene hadde en viktig rolle i å sikre full barnehagedekning. Men det rettferdiggjør ikke de kommersielle aktørenes enorme profittuthenting siden forliket ble inngått.

Det burde aldri vært mulig å hente ut profitt på barnehage - ikke da og heller ikke nå. De kommersielle eierne viser gang på gang at de alltid vil finne nye måter å suge penger ut fra fellesskapet og ta penger bort fra barnehagens hovedperson, nemlig barnet. For Lindboe og PBL blir det derimot viktigere å forsvare de kommersielle eiernes rett til å hente ut profitt.

Det er på høy tid at skottene tettes igjen for de kommersielle aktørene. Vi må sikre at pengene går til det formålet de faktisk er ment til barna og et godt barnehagetilbud - ikke profitt.