Litt skremmende at 25% sier at de er usikre på om de vil ta vaksinen og at 18% definitivt ikke vil. Tror disse menneskene at om flertallet lar seg vaksinere, og dermed slår pandemien, slipper de selv å utsette seg for noen risiko? Noen av de som ikke ønsker å ta vaksinen tilhører selvfølgelig kategorien hysterikere. Det er en alvorlig nervøs lidelse og de må være unnskyldt.

Les mer: Får vaksinen først - slik skal Oslo dele ut dosene

Når vi nå står overfor den alvorligste pandemien siden spanskesyken, bør vi alle kjenne på vårt ansvar og være med å bidra i kampen for å ta knekken på pandemien. Da må egennytten av å lure seg unna vike for hensynet til fellesskapets beste.

Helsemyndighetene bør være mer høylytte og ikke være tilbakeholdende med å oppfordre til vaksinering. Gjør de ikke det vil folk lett tolke dette som usikkerhet og heller tenkte at en får vente og se. Er det usikkerhet bør myndighetene være åpne om det slik at folk kan ta et kvalifisert valg. Slipp eventuelle katter ut av sekken - nå!