Vi, vanlige, dødelige mennesker, lurer på hvordan denne ukjente, usynlige partikkelen påvirker universet.

Dette er saken: Hittil ukjent partikkel kan løse mysteriet om mørk materie

Vi vet fra før at universet er fullt av usynlige planeter som går i bane rundt sine stjerner. Vi vet at de er der, men kan ikke se dem.

Jeg går også ut fra at galaksene også har et slags felles multiplum av gravitasjon som også kan virke mellom galakser?

Hadde vært fint om noen kunne si noe om dette.