I Norge og verden forøvrig er det mange som er skeptiske til bivirkninger de hurtig utvikla vaksinene kan ha av skader etter du har tatt den. Noen av disse bor også her jeg bor og de er da stemplet som ekstreme og det som verre er.

Les også: 1,2 millioner nordmenn skal vaksineres først - disse skal prioriteres

Dette har ikke gått faktasjekkerne hus forbi og de har dermed kjørt flere artikler hvor de sette skeptikere i bås med nasjonalister , nazister og høyreekstreme grupper. I andre sammenhenger kaller Faktisk.no gjerne folk og grupper som opponerer mot ting de er skeptiske til for nett troll.

Jeg har funnet folk som jobber i helsevesenet, leger, sykepleiere, forskere, politikere fra nær sagt alle partier som er skeptiske til denne typen vaksine. Pål Steigan (er vel heller venstreradikal), Laura Johnsen en sekretær i en politisk parti på venstresiden. men alle har altså fått betegnelsen nasjonalister og ekstremister.

Når fikk Faktisk.no kompetanse nok til å vite hva som er riktig og hva som er galt om bivirkninger i vaksiner som er utviklet på under 1/10 del av normal tid for utvikling av vaksiner ?

Kan det være på tide noen med makt og myndighet i samfunnet ser på hva de holder på med og kler av de med sitt maktmisbruk. Jeg vil foreslå at Statsadvokaten eller sivilombudsmannen tar disse i lære og forteller de at de har ingen autoritet eller myndighet til å stemple store grupper slik de gjør.