Gå til sidens hovedinnhold

Noen personlige tanker rundt saken mot Eirik Jensen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rettsaken mot Eirik Jensen har engasjert meg mer og mer ettersom den har pågått og fremdeles pågår.

Jeg har fulgt så godt med som jeg har kunnet gjennom media, både ved å lese om diverse påstander og problemstillinger underveis, og ved å se på og lytte til de intervjuene som jeg har funnet med og om Eirik Jensen.

I mitt yrke har jeg vært vant til å prøve å vurdere mennesker ut fra førsteinntrykk, og selvsagt inntrykk jeg sitter igjen med ved senere møter eller hendelser med de samme personene.

Jeg vil dog med en gang presisere at jeg personlig aldri har truffet eller snakket med Eirik Jensen, slik at det inntrykket jeg sitter igjen med er høyst subjektivt og basert på intuisjon.

Eirik Jensen har kanskje alltid levd som en" lonely ranger". Slik jeg ser det, har han i sitt liv og i sin yrkeskarriere foretatt ulike disposisjoner som enkelte kollegaer og kritikere både i sanntid og i ettertid lett har kunnet trekke forhastete og feilaktige slutninger om.

Ut fra bildet jeg har dannet meg av personen, mengden av og innholdet i sakens detaljer, og vissheten om at mange mennesker og spesielt fagpersoner ofte har et rigid bilde av lovtekster og forordninger, er jeg personlig overbevist om at Eirik Jensen aldri bevisst har foretatt seg noe korrupt eller vært delaktig i import av narkotika.

Hos en jury bestående av "vanlige" mennesker, håper jeg at erkjennelsen hos disse er godt tilstede om at den allmenne forståelse i flere spesialiserte yrkesgrupper ofte er særs smal. Etter min mening gjelder dette også innen juss og politi. Hos de to sistnevnte yrkesgrupper gjelder det spesielt tolkningen av lovtekster og yrkesrelaterte forordninger, samt toleranseterskelen for mennesker som tenker og handler noe annerledes enn hva som er forventet.

De fleste mennesker har en klar oppfatning av hva som er rett og galt og hva som er innenfor eller godt utenfor loven. Dog godtar mange en viss "gråhvit" økonomi ved handel og vandel, og mange forstår at personer i visse sensitive posisjoner og situasjoner kan sende "fjollete" meldinger via SMS. Mange av oss aksepterer at noen personer må, eller vil ha kontanter liggende i hus eller i uthus, og mange forstår at det å ha våpen liggende tilgjengelig i en eventuell krisesituasjon er noe som utsatte personer som ofte omgir seg med kriminelle bør ha muligheten til.

Sakens kompleksitet med en mengde dokumenter, detaljer og mer eller mindre diffuse problemstillinger gjør den spesiell og vanskelig å ta stilling til. Men med kun uklare indisier i form av beskyldninger og påstander, samt mangel på konkrete bevis, bør juryen og dommerne være seg helt klart bevisste om at ved den store tvilen om skyldspørsmålene som foreligger, er det etter min oppfatning klart at Eirik Jensen på sakens siste dag i Borgarting lagmannsrett bør gå ut av døren som en fri mann, og uten at det noen sinne blir "etterspill" for ham av noe slag.

Dagfinn Astor