Gå til sidens hovedinnhold

«Rede til å kjempe til det siste for å beholde båtopplaget»

I forbindelse med Ullern Bydels mulighetsstudie for Bestumkilen, har det vært en rekke presseoppslag hvor det i hovedsak har vært fremtredende representanter fra Høyre som har opptrådt på bilder med fete typer og uttalelser om at Båtopplaget innerst i Bestumkilen må fjernes.
Det ble påstått at opplaget er et dødt og lukket område som ikke passet inn i Ullern Bydels fremtidige planer.
Det var derfor naturlig for Båtopplaget å gå til Oslo Høyre med en forklaring på alle sommer- og vinteraktiviteter som bedrives på opplagsområdet og hva vi synes om bydel Ullerns mulighetsstudie for Bestumkilen, hvor Båtopplaget må fjernes og Oslo Motorbåtforening skal flyttes.

Da det var vesentlig for oss å få svar på om Oslo Høyre sluttet seg til disse uttalelsene, sendte vi derfor et skriv til Michael Tetzschner som ble avsluttet med følgende 2 spørsmål:
1. Vil ditt parti gå inn for Ullern Bydels planer om å fjerne båtopplaget på Sjølyst/Karenslyst, eller gå i mot dette?
2. Vil ditt parti gå inn for Ullern Bydels planer om å flytte Oslo Motorbåtforenings
havneanlegg med tilhørende klubbhus, eller gå i mot dette?

Vi ble invitert til et møte i Oslo Rådhus den 10.mai hvor vi møtte følgende Høyre representanter: Eirik Lae Solberg, gruppeleder i bystyret og leder av programkomiteen,
Anne Lise Høegh, nestleder i Høyres bystyregruppe og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Carl Oscar Pedersen, bydelsleder i Ullern og Camilla Strandskog, politisk rådgiver.

Konklusjonene fra møtet er følgende:
• Oslo Høyre vil ikke fjerne Sjølyst/Karenslyst Båtopplag!
• Oslo Høyre vil ikke fjerne båtplasser, eller flytte Oslo Motorbåtforening!
• Oslo Høyre vil arbeide for å få flere båtplasser og båtopplagsplasser i Oslo. Dette er programfestet i Høyres nye program som partiet går til valg på til høsten.
• Oslo Høyre vil prioritere eksisterende båtopplag/båtplasser foran lokal nybruk av slike områder som Sjølyst/Karenslyst.
• Oslo Kommune og Båtopplaget skal samarbeide om en trase for kyststien gjennom Båtopplaget, forskjønning av området samt eventuelle nye aktiviteter som kan foregå på området i sommermånedene.

På vegne av småbåtfolket i Oslo vil vi si oss meget godt fornøyd med Oslo Høyres holdning til båtlivet og vil også berømme Oslo Kommune for sin meget gode småbåt-politikk basert på ideelle båtforeninger hvor alle kan få båtplass og opplagsplass uten å betale ”blodpriser” og at bryggeplasser tildeles strengt etter ansiennitet.

Nesten hvert år dukker det opp folk som vil overta båtopplagsområdet. Noen vil bygge kontorbygg, parkeringshus, boligblokker, andre vi ha park, ballplass eller ridesenter.
Det har kostet oss mye innsats og penger å nedkjempe slike ideer, men vi er fortsatt rede til å kjempe til det siste for å beholde båtopplaget, som vi har hatt siden 1937.
Den gang var det statsminister Einar Gerhardsen m/flere som bestemte at vi skulle få Sjølyst/Karenslyst som erstatning for flere mindre opplagsplasser i Frognerkilen da Sjølystveien (E-18) ble bygget..

Arne-Rolf Ottesen, Bjørn Bakke, Arve Sogn Andersen, Reidar Kjelsrud
Sjølyst/Karenslyst Båtopplagforening

Reklame

Nå er United-legenden ambassadør for norske fans