I Thailand var omregningsfaktoren 7,0 i 1999. I dag er samme faktor 3,2!


Dette er blitt så stort problem at mange ikke lenger har råd til å besøke Smilets land - ei heller å bosette seg der.

Dette er saken: Brutal kronesmell for Odd (80)