Gå til sidens hovedinnhold

Vi - stolte Sagene-beboere

I Norge har vi demokrati. Det gir seg blant annet utslag i at vi har bydelsvalg, kommunevalg og stortingsvalg. Noen vinner, andre taper. Opposisjon og posisjonspartier skapes. Av en eller annen merkelig grunn virker det som om høyrepartiene i Bydel Sagene ikke klarer å svelge dette.


Gjentatte angrep i Østkantavisa mot Ap, SV og Rødt viser dette. Men i stedet for å kalle en spade for en spade, at vi er uenige om politikk, så påstår de at de nevnte partiene driver spill og skaper dårlig klima. Det er veldig trist. For dermed skaper de et bilde av at lokalpolitikerne ikke kan samarbeide og at bydelsutvalget er et supperåd.


Ap, SV, Rødt vant valget. Flertallet av velgerne gav sin tilslutning til disse partienes løfter og politikk. Denne tilliten forvalter vi gjennom å lage en politikk som vi lovet. Politikk er alvor, ingen lek. Bydelsutvalget forvalter én milliard kroner. Det er naturlig at uenighet oppstår i synet på hva disse pengene skal gå til. Høyrepartiene har alltid vært – og er – hjertelig velkommen til å være med på dette. Som regel stemmer de mot våre forslag. På grunn av politisk spill? Nei. På grunn av uenighet om hva som er løsningen for bydelens utfordringer? Ja.


Arbeidet i bydelsutvalget består i hovedsak av langvarig, krevende arbeid for å gjøre hverdagen bedre for folk flest i bydelen. På møtekartet denne måneden sto en sak om bomiljøprosjektet i Drøbakgata. Dette prosjektet er et foreløpig resultat av mange års engasjert arbeid i SV og Ap. Dette ser ut til å gi beboerne i gården et bedre bomiljø, i neste omgang gir dette bydelen nyttig kunnskap som kan gi grunnlag for miljøarbeid i andre gårder.


Vi er skuffet over våre kollegaer i bydelsutvalget. Vår bydel sliter med lav valgdeltakelse. Utspillene til høyrepartiene er ikke akkurat en god søknad for å heve den. Snarer tvert imot. Flere av oss har vært politisk aktive i flere år, og har aldri opplevd maken. Vi bryr oss om bydelen. Vi ønsker de beste løsninger for bydelens utfordringer. At våre eldre rusmisbrukere får den behandling og oppfølging de trenger, at barn og ungdoms oppvekstvilkår i bydelen blir så gode som mulig. At bomiljøet blir så gode som mulig for de som bor i kommunale boliger, At alle familier får en barnehageplass. At bydelen er trygg å ferdes i. At vi ruster opp og tar vare på bydelens grønne lunger.


Det er dette vi vil bruke tiden vår på, ikke til å svare på urimelige påstander. Vi tror alle representantene i bydelsutvalget har et engasjement og sterk interesse for bydelen. Uansett politisk farge. Vi håper at dere som bor i bydelen ikke tror noe annet.


Gry Bruland Larsen (SV)
Helge Stoltenberg (Ap)
Mari Lund Arnem (SV)
Jørgen Foss (Ap)
Reza Rezaee (uavhengig)
Anne Cathrine Berger (Ap)
Thore Pettersen (Ap)
Eldar Hansson (R)

BU-medlemmer, Sagene

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken