Gå til sidens hovedinnhold

Mer rusbehandling – mindre kriminalitet

Bak forbrytelser som innbrudd, vold og ran står det ofte et menneske som sliter med rusavhengighet. Derfor er rusbehandling blant straffedømte et sentralt virkemiddel i regjeringas kamp mot kriminalitet.

Stortinget har nettopp vedtatt Kriminalomsorgsmeldinga, som setter søkelys på straff som virker, og med det et tryggere samfunn. Da må vi rehabilitere bedre, slik at tilbakefall til ny kriminalitet blir kraftig redusert. Undersøkelser viser at 60 prosent av de innsatte i norske fengsler har et narkotikaproblem. En svært stor del av de tunge rusmisbrukerne har kroniske skader som påvirker livet deres. Det er derfor viktig å styrke behandlings- og rehabiliteringstiltakene, slik at de innsatte kan starte et bedre liv etter soning. Rusbehandling finnes allerede i mange norske fengsler. I samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet er det etablert såkalte rusmestringsenheter ved Stavanger, Ravneberget og Bodø fengsler, og regjeringa har signalisert at flere enheter skal på plass i 2009. Her samarbeider personell fra helse- og sosialomsorg og fengsel om rusbehandling innenfor murene. Hver enkelt innsatt får sitt eget team som skal jobbe sammen om tilrettelegging og behandling. Et slikt tverretatlig samarbeid vil gi et bedre ettervern etter endt soning.

Det er nå også viktig at kommunene følger opp dette arbeidet. Kommunene må sørge for at de som slipper ut av fengsler får et sted å bo, et egnet sted. Oslo kommune tilbyr i dag rusfrie boliger i kommunale gårder sammen med aktive rusmisbrukere. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at dette ikke er særlig lurt. De som kommer rusfrie ut av fengsler må få bolig som gjør de istand til å forbli rusfrie. Dette er et viktig forebyggende tiltak og et tiltak som vil reduserere kriminalteten.

Tilbudet om behandling og oppfølging er viktige pilarer i Kriminalomsorgsmeldinga som vil gi bedre rehabilitering, både fra kriminalitet og fra det som for mange er primærproblemet, nemlig rusmisbruk. Klarer vi ikke å stoppe rusmisbruket, vil vi heller ikke klare å redusere kriminaliteten.

Helge Stoltenberg

Leder Sagene Arbeiderparti

Reklame

Best i test påskeegg 2021