Gå til sidens hovedinnhold

Om å tape millioner

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når venstresiden hvert år klager på manglende bevilgninger til bydelene, fordi byen styres av Høyre/Frp. Senest i Nordre Aker Budstikke 4. desember skriver Trond Jensrud (Ap) at Nordre Aker ville fått adskillig mer, hvis bare Arbeiderpartiet og SVs budsjetter var lagt til grunn.

God økonomisk styring. I kommunens budsjettdokumenter hvert år legger byrådet inn dekning for lønns- og prisstigning og kompensasjon for økning i innbyggertall. Når vedtak er gjort, vet vi raskt om det blir kutt eller vekst for de enkelte etater eller bydeler. Dette prinsippet er vedtatt av bystyret for mange år siden, men brukes sjelden ellers i det offentlige, for eksempel i Statsbudsjettet. Her kan enhver regjering skryte på seg store økninger, selv om resultatet i virkeligheten kan være redusert støtte. Universiteter og kommuner må regne ut dette selv.

Realveksten i bydelsbudsjettene for 2009 vil bli 38 millioner kroner. I vår bydel skulle Høyre gjerne hatt flere penger å rutte med. Da kunne vi gjort enda mer enn i dag; økt støtten til frivillige organisasjoner, til kultur og forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Prioriteringen i år blir å styrke lovpålagte oppgaver innen helse- og omsorgsarbeid og starte inndekning av årets underskudd.

Når Arbeiderpartiet i Oslo til kjedsommelighet hevder at de har så mye mer penger, underslår de et vesentlig poeng. For å finansiere ekstra løfter, foreslår de hvert år å øke kommunens låneopptak. På den måten har de tilsynelatende alltid mer å bruke på gode formål enn Høyre. Venstresiden liker også å kombinere høyere lån med gjeninnføring av eiendomsskatt, som vil gjøre det enda dyrere å bo i byen.

Hva blir resultatet? Dersom de siste årenes store, ekstra låneopptakene som venstresiden legger inn i sine budsjetter, var blitt gjennomført, ville det gitt mange hundre millioner kroner mer til økte renter og avdrag i 2009. Beløp som kommunen måtte betale over driftsbudsjettet år etter år i lang tid fremover.

Høyre mener at store forbrukslån, slik Arbeiderpartiet og SV foreslår, er uforsvarlig. Det hadde nødvendigvis gått ut over det meste; bydeler, skoler og offentlig kommunikasjon. Enhver med store lån til boligen vet at renter og avdrag krever sitt hver måned, ikke minst i disse urolige økonomiske tider.

Når Høyre har ansvar for økonomistyringen, vil venstresidens kommunepolitikere nødvendigvis ha mer å ta av til gode formål. Hvert år kan Arbeiderpartiet og SV ta opp friske, nye lån uten tanke på at de skal nedbetales. Deres ekstralån eksisterer ikke og skal ikke betales tilbake.Ellen Wenche Ronæss,

Nordre Aker Høyre

og medlem av Oslo Høyres Arbeidsutvalg

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat