Gå til sidens hovedinnhold

På parti med hele byen

Under overskriften "Mer jamring fra Håkon" angriper Høyres Ulf Granli meg i Østkantavisa 1. november 2007. For den som kun leser Østkantavisas papirutgave, må innlegget virke ganske uforståelig. Bakgrunnen for Granlis angrep er intervjuer med oss begge i Østkantavisas nettutgave. Umiddelbart etter valget ble jeg sitert på at valgresultatet var dårlig nytt for østkanten. Det står jeg for. Og der er jeg på linje med velgerne i Oslo Indre Øst, som med overveldende margin stemte på partier som ønsker et skifte i byen. I Gamle Oslo bydel er de tre største partiene Arbeiderpartiet, SV og RV, med til sammen mer enn 61 % oppslutning. Ti av Oslos femten bydeler har rødt flertall. Samtlige østlige bydeler unntatt Nordstrand er blant disse. Det er altså ikke dekning for Ulf Granlis påstand om at velgerne på østkanten er tilfredse med det sittende H/FRP-byrådet.
Når Granli hevder byrådet ble sittende fordi folk er fornøyde med hyppigere trikkeavganger, tar han æren for vedtak som er gjort mot Høyres stemmer. Kollektivsatsingen er resultat av samarbeid i bystyret mellom AP, SV og Venstre. Granli peker også på byrådets innsats for flere barnehager. Barnehageutbyggingen i Oslo er mulig fordi regjeringen har gjort det til en prioritert oppgave og har sikret større overføringer til kommunene. Likevel ligger Oslo langt bak AP-styrte kommuner som Tromsø og Trondheim når det gjelder barnehageutbygging.
Ulf Granlis uredelige debattform er ikke egnet til å styrke tiltroen til lokalpolitikere. Når folk på østkanten stemmer på andre partier enn Høyre, er det ikke "jamring". Påstander blir ikke sanne selv om de gjentas. Og det er ikke Ulf eller Håkon som er interessante for Østkantavisas ledere, men de løsninger våre respektive politiske partier arbeider for. Det som imidlertid overrasker meg mest med innlegget til Høyre-representanten fra Grünerløkka, er at han forsvarer utspillet fra ordfører Fabian Stang om at østkanten har noe å lære av vestkanten. Ingen er uenig i at mosjon er bra for folks helse. Uenigheten går på om "en tur i skogen" er svaret på de store forskjellene i levekår og levealder i Oslo.
Arbeiderpartiet gjorde et godt valg i Oslo. Vi skal være konstruktive i opposisjon til H/FRP-byrådet og jobbe for hele byens beste. Granli etterlyser våre forslag. Arbeiderpartiet vil jobbe for barnehageplass til alle, for en verdig eldreomsorg uten stoppeklokker, for en renere og tryggere by, for en kraftig styrking av kollektivtilbudet, for at kommunen skal ta kontroll med byutviklingen, og for å ta vare på de grønne lungene i sentrumsnære bydeler. Vi har ikke flertall i bystyret. Utfordringen går derfor til Høyre: Vil de samarbeide konstruktivt eller skal all politisk uenighet nå avfeies som "jamring"?
Håkon Haugli
Bystyremedlem (A)