Årsaken til at det blir flere unge uføre er at flere vokser opp med psykisk utviklingshemming, misdannelser og kromosomavik. Det er velkjent at ekteskap mellom søskenbarn øker sjansen for å få barn med misdannelser eller kromosomavik. Det har vært diskutert å forby søskenbarnekteskap, men så vidt jeg vet er det ikke vedtatt. Bør det ikke snart forskes på hvor mange av de unge uføre med misdannelser eller kromosomavik som har foreldre som er søskenbarn ?