Ikke la terrorister komme hjem. Det fortjener de ikke. De valgte å forlate det trygge livet de hadde og å bli del av en terrororganisasjon som har drept uskyldige mennesker. En terrororganisasjon som har terrorisert, halshugd og gjort seg skyldige i det verste mennesker kan gjøre mot andre. De kan forbli i landet de dro til. De fortjener like lite sympati som de hadde med dem som ble ble utsatt for alle de grove overgrepene.

Jeg håper svenskene er så fornuftige at de lar dem klare seg selv. Jeg har ingen medfølelse for slike mennesker som disse. Erna Solberg burde ikke ta disse folkene hjem til Norge. Det ville vært en skam for Norge som nasjon, da vi ser at flere og flere land ikke tar fremmedkrigere tilbake. Det samme burde gjelde kvinner og barn ,de er også frivillige som har reist og hjulpet fremmedkrigerne. De har lagd mat, fått barn osv. De er akkurat like skyldige. De burde ikke komme med "det svake kjønn kortet",i og med at det skrikes om likestilling fra morgen til kveld i dette landet!