Gå til sidens hovedinnhold

Rødgrønne penger

Oslos borgere merker at det har vært regjeringsskifte. Den rødgrønne regjering har satset på kommunene fremfor skattelette til de rike.

Oslo kommune har fått tilført 890 millioner kroner ekstra for budsjettårene 2006 og 2007 i tillegg, takket være rødgrønn regjering. For første gang på mange år er Søndre Nordstrand bydel gjeldsfri og trenger ikke å legge ned noen tjenester, men heller øke. Det hadde aldri skjedd under høyresiden. Bydelene i Oslo har vært store salderingposter slik at kommunale og offentlige tjenester er blitt dårligere og dårligere.

Bydelene har fått styrket sine budsjetter med satsning på eldresentrene, barnevern og så videre.

Bondevik 2- regjeringen underbudsjetterte kommunene. Høyres filosofi et at kommunene og bydelene i Oslo skal klare tjenestetilbudet på minimumsbudsjetter, bare de effektiviserer nok. Men effektiviseringen har en nedre grense. Konsekvensene har vært at både kommunene og bydelen har måttet kutte sterkt på velferdstjenester og tjenestenes kvalitet. Behov og kvalitet på velferdstjenestene er definert etter budsjettene.

Tilliten til lokaldemokratiet svekkes ved en slik politikk, og høyreregjeringen har benyttet anledningen til å stadfeste at kommunene ikke klarer å gjøre jobben sin. Private må overta.

Parallellen kan trekkes til bydelene. H/FrP-byrådet har i årevis underbudsjettert bydelene. Søndre Nordstrand har nå siden 2000 bare hatt budsjetter i minus. For å saldere budsjettene har bydelsutvalget blitt pålagt å kutte i velferdstjenestene til befolkningen, som har betydd dårligere tjenestetilbud og stor slitasje på tjenesteyterne.

Riktignok ga budsjettforliket mellom byrådspartiene og KrF og V bydelene mer penger enn det byrådet var villig til å gi bydelene til velferdstjenester. Helst ser vel byrådet at befolkningen selv kjøper tjenestene av private slik at kommunal velferdstjeneste overflødiggjøres.

Ap og SV la fram et alternativt budsjettforslag for 2007 som ga 100 millioner mer til bydelene. Det ville gitt bydelene et skikkelig løft som de trenger, velferdstjenester de fortjener og ikke minst få styrket tjenesteapparatet for å gi personalet en bedre arbeidssituasjon.Rupinder Kaur Bains

Gruppeleder ArbeiderpartietLiv Jorunn Eriksen

Gruppeleder SV

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai