Gå til sidens hovedinnhold

Søndre Nordstrand bydel har gode resultater!

Bydelen har mange barnefamilier. Bydelen har faktisk flest barn og unge i Oslo. De er sikkert svært fornøyde med at vi har klart å få på plass en barnehagedekning det står respekt av. I de siste oversiktene fra Aftenposten om barnehagedekningen i Oslo, har bydelen toppet denne listen.

Vi bydelspolitikere har satsing på barn og unges oppvekstvilkår som en prioritet. En viktig sak i vår bydel har vært at alle barn skal lære godt norsk. Bydelen har derfor egne prosjekter for å styrke norskopplæringen i barnehagen, og som en del av Oslo Sør Satsingen fikk vi gjennomført gratis kjernetid for 4-5 åringer i barnehagen, noe som har ført til at de aller fleste fem åringer nå går i barnehage, og blir bedre rustet før skolestart. Arbeiderpartiet har i sitt nye forslag til stortingsvalgprogram foreslått å utvide denne ordningen til også å gjelde tre-åringer.

Kan du ikke norsk når du begynner på skolen, står du i fare for å bli hektet av allerede i starten. En kan jo tenke seg hvilke jobbmuligheter en måtte ha med et "haltende skoleløp". Jeg er derfor overbevist om at bare på dette feltet gjør bydelen et grunnlagsarbeid som har store positive ringvirkninger for samfunnet. Jeg tror disse langt overstiger de underskuddene på bydelsbudsjettene vi har slitt med de seneste år.

Jeg er også sikker på at både byrådet og bystyret evner å se på resultatene når bydelen skal evalueres. De resultatene kan bydelen og bydelens ansatte være stolte av.

Rune Eriksen (A)

BU medlem

Bydel Søndre Nordstrand

Reklame

Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner