Gå til sidens hovedinnhold

Søndre Nordstrand ungdomsbydelen?

Søndre Nordstrand SV skriver i et innlegg i NB den 06.04. at Søndre Nordstrand er den bydelen med klart flest barn og unge. De skriver videre at "våre lokale ungdommer har vist ansvar og styrke gjennom egen innsats i vanskelige situasjoner i de siste årene, og at disse situasjonene vil SV ta vare på". Det virker merkelig å skrive dette når SV på forrige bydelsutvalgsmøte den 17.mars sammen med RV, AP, V og KRF vedtok å nedlegge det ungdomstilbudet som favner flest uten å finne noe alternativ.

Nordstrand Skytterlag har nesten 700 medlemmer hvorav ca 350 er unge under 18 år. De trener to ganger i uken på Prinsdal Skytebane, en skytebane som har eksistert siden 1947.

Nå har denne saken nok en gang vært drøftet i politiske fora, og flertallet i Bydelsutvalget (BU) vil nedlegge hele tilbudet. Både kommunen og skytterlaget har undersøkt muligheten for å skyte på baner utenfor Oslo. Det er ikke mulig, selv om noen BU-politikere tror de kan vedta skytebanekapasitet i andre kommuner. Den siste utredningen vurderer flere ulike alternative lokaliseringer, men kun et av de vil ikke innebære støyplage for noen boliger. Det ligger i et svært utilgjengelig og lite brukt område sør-øst for Grønmo, under Solbergfoss kraftlinje - nemlig Godlia. Hvis banen flyttes dit, kan dagens arealer, som også ligger innenfor markagrensen, tilbakeføres til Marka. Kun H og FRP støtte dette. Det politiske flertallet, inkludert SV ville ikke gjøre dette, og heller ikke miljø- og støyutbedre Prinsdal Skytebane. Deres alternativ er å nedlegge 350 trehundre og femti - barn og unges fritidstilbud. Det står i skarp kontrast til innlegget fra SV hvor de skriver "Vi skal i samarbeid med ungdommene legge til rette for å skape et aktivt og givende ungdomsmiljø som inkluderer alle grupper. Alle skal finne sin plass i Søndre Nordstrand og føle tilhørighet til bydelen".

Jeg skal ikke beskylde SV for å lyve, men her er nok et eksempel på at det er svært langt fra ord til handling i Sosialistisk Venstreparti.

Ståle Hagen
Leder i Søndre Nordstrand Høyre
Beboer i Prinsdal

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem