Gå til sidens hovedinnhold

Svar til innlegg om eldreomsorg

Innlegget 10. mai henviser til en bruker på 74 år, som nylig er kommet i den situasjon at hun trenger hjemmehjelp og som sammen med familien har funnet en løsning gjennom private aktører som hun er fornøyd med. Og det er selvsagt svært viktig. Men siden artikkelen ikke nevner om det offentlige tjenestetilbudet for eldre også var vurdert og eventuelt hvorfor det ikke ble vurdert uten å si at "Ap vil strupe valgfriheten for de eldre..", vil jeg gjerne få kommentere følgende:
Ap har gjennom alle år prioritert å hjelpe de som er svake og trengende i samfunnet for at det skal være likt tilbud for alle. Vi har ALDRI hatt en politikk "med lua i hånden", som det sies i artikkelen, tvert imot, det var vårt parti som fikk gjennomført solidaritetsprinsippet med Likhet for ALLE. Ap nekter naturligvis ingen å ha et personlig valg innenfor de trygge rammer som det offentlige eldreomsorgs-tilbudet er i dag. Det er blitt vurdert ut fra erfaringer og sammenligninger med andre land at det beste og sikreste tilbud en kan gi er gjennom den offentlige kommunale sektor noe tallene i dag også viser ved at 88 % av de eldre som får hjelp bruker det kommunale tilbudet. Personen som var intervjuet her i avisen tilhørte altså de 12 % som ikke gjør bruk av det. Tallene taler for seg.
Aps motto er at alle som trenger det, skal ha hjelp og få lov til å bli friske uten at det skal henges en prislapp på tilbudet: Det er åpenbart at en kan ikke gi den gode omsorg og hjelp med faktoren økonomi hengende over hodet på den enkelte brukeren. Tilbudet skal være verdig og tilbys alle som har behov med de personlige justeringer som brukeren selv ønsker. Den offentlige omsorg kan nemlig bli slik i dag etter justeringer som også Ap har gjort gjennom erfaringer fra tidligere år, samt at vi ser det som betryggende at de ansatte tilfredsstiller de krav det settes til disse omsorgsjobbene. At private aktører ønsker å gi et tilbud direkte til bruker ved siden av, vil vi ikke stoppe, men de kan bli overflødige hvis den kommunale tjenesten blir slik vi ønsker det.
En annen faktor som ikke artikkelen tar opp, men som er et viktig valg for brukerne, er mulighet til sykehjemsplass og kanskje helst i bydelen hvor de selv bor. I dag er "valget" for en bruker ganske utopisk, siden bydelens ansvar for denne tjenesten er overtatt sentralt av Byrådet. Slik er denne tjenesten fra Frp/Høyres side, blitt både mer byråkratisk og fordyrende enn det var tidligere og hvertfall ikke noe Fritt Valg for brukerne.
Det trengs selvsagt midler for å drive eldreomsorgen på en skikkelig og anstendig måte, men pr. i dag har BU-politikerne tilsynelatende måttet bruke mer av sin energi på å redusere budsjetter enn å ha midler nok til å gi tilfredsstillende tilbud. Det viktigste for en bruker er å ha en kontinuitet og valg i hjelpen både når det gjelder person og oppgaver som skal utføres samt mulighet for sykehjemsplass i bydelen hvor brukeren bor.
Så vår appell til de borgerlige er: Vær så vennlig å øke rammene ut fra de midler Regjeringen gir til kommunene uavkortet så vi får midler nok til å drive den gode omsorgen og ha flere hender i tjenesten til å ta oss av våre eldre på en verdig og riktig måte. Vi håper og ser fram til at det blir et rødgrønt flertall ved valget, slik at den nåværende koalisjon får en sårt tiltrengt avløsning og Eldreomsorgstilbudet blir forbedret i samsvar med Aps prioriteringer.
Forøvrig vil jeg si til Carl Christian Blich at hans innlegg med tittel "Omsorgstilbudene må styrkes" i siste nummer av Ullern Avis, er usaklig med billige poeng overfor Aps politikk. Dette bidrar ikke til en seriøs debatt om disse viktige spørsmål som opptar oss alle.
Marit Zahl Rindal
BUkandidat - Nestleder Bestum Arbeiderpartilag

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien