Gå til sidens hovedinnhold

Tidlig død vil løse problemene i eldreomsorgen!

På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud for eldre.
Vi har fått flere sykehjemsplasser i Oslo. Strålende. Endelig har byrådet forstått at mange eldre som bor hjemme, ofte alene eller med en ektefelle som sliter seg ut, trenger en sykehjemsplass. Det er lett å snakke om at bydelene må prioritere og gjøre det viktigste først. Og det er viktig at eldre skal vite at det er en sykehjemsplass når de trenger det. Slik er ikke situasjonen i dag. Mange eldre jeg møter er usikre på hva fremtiden vil bringe. Hadde de visst at det var sykehjemsplass bydelen villig kjøpe hadde de vært tryggere

Det hevdes at det har vært et betydelig overforbruk innen pleie- og omsorgsektoren i enkelte bydeler de siste årene. Overforbruket har ført til at andre funksjonsområder har måttet redusere sin tjenesteproduksjon betydelig. Enkelte bydeler har pådratt seg et stort underskudd. Nedtrappingen i antall sykehjemsplasser bydelene kjøper av sykehjemsetaten er etter mange bydelspolitikeres syn av avgjørende betydning for å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle bydelens innbyggere.

Etter mitt syn er den sterke reduksjonen av antall sykehjemsplasser i enkelte bydeler som Sagene svært betenkelig. Det høye nivå på omsorgsbehov i bydel Sagene kan knyttes til demografiske og strukturelle endringer i bydelen. Disse endringene har bidratt til økt innslag av psykiske og somatiske helseproblem, som innebærer svekket mestringsevne og utløser behov for omsorg og pleie i relativt tidlig.

Vi trenger politikere som taler de eldres sak. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. Målet må være at det skal være bra for alle eldre overalt i Oslo! For det handler om å leve, selv om fordelen med å bli eldre avtar med alderen !

Det må ikke bli slik at det er tidlig død som løser problemene i eldreomsorgen! De eldre trenger et nyttårsløfte om det skal være godt å bli gammel i Oslo og at de har ingen ting å frykte!

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?