Gå til sidens hovedinnhold

Tilbud til eldre på Abildsø

Seniorsenteret på Abildsø er nedlagt fra 1/1 2007. Grunnen til dette er at antall brukere har sunket drastisk fra 2005, hvor det i snitt var 25 brukere, til et snitt på 11 brukere i 2006. Dette betydde at prisen per bruker ble det mangedobbelte av hva den er på de øvrige eldresentrene i Bydel Østensjø.

Boligene på Abildsø passer stort sett dårlig for eldre, og det blir derfor trolig færre eldre som blir boende der i framtida.

Bydelen har fire andre eldresentre som de eldre på Abildsø kan benytte seg av, og få gratis transport til det eldresenteret de velger. Der garanterer vi en god mottakelse.

Bydel Østensjø har også en rekke andre tilbud til de eldre som kan være med på å bidra til at de forholdsvis få eldre som har brukt Abildsø seniorsenter får en trygg hverdag med mange muligheter for gode opplevelser. En rekke forslag ble lagt fram for brukerrådet til Abildsø seniorsenter 4/1-07. Alle tidligere brukerne vil snarlig få tilsendt tilbudene.

Brukerrådet har allerede uttalt på sitt brukerrådsmøte 4/1-07 at de vil satse på en spise og hyggegruppe på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter. Bydelen vil være behjelpelig med å etablere en slik gruppe, som om ønskelig kan spise og hygge seg der fem dager i uka.

Jeg føler meg overbevist om at dette sammen med bydelens mange andre tilbud vil bli en god løsning for de eldre på Abildsø.

Ann Carnarius Elseth fra Fremskrittspartiet har i et leserinnlegg i Nordstrand Blad 5/1-07 gitt en svært mangelfull framstilling av de faktiske forhold omkring nedleggelsen av Abildsø seniorsenter. Dette ved at hun ikke skriver et ord om den drastiske nedgangen i antall brukere, at de eldre har fire andre eldresentrene å velge på i bydelen, og at boligene på Abildsø tilsier færre eldre i denne delen av bydelen. I tillegg nevner hun ikke kafeen på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter som er et godt alternativt tilbud til eldre.

At Elseth i sitt innlegg nærmest rutinemessig går til personangrep på undertegnede, velger jeg å overse.

Arnfinn Aabø

Leder Østensjø Bydelsutvalg

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping