Gå til sidens hovedinnhold

Venstresidens klimapolitikk løser ikke klimaproblemene

Leserbrev

Venstresidens løsninger på klimapolitikken er å avvikle olje og gass industrien og pålegge dyre avgifter på den norske befolkningen. Det er farlig og dyr symbolpolitikk som ikke har noen virkninger.

Petroleums-industrien har ført til det velferdssamfunnet vi har i dag, industrien sysselsetter mer enn 200 000 nordmenn, og en nedleggelse vil føre til en alvorlig knekk for den norske økonomien.

FpU mener at Norge må fortsette å produsere olje og gass så lenge markedet etterspør det. Det er fordi alternativet til at vi pumper olje og gass er at Europa blir avhengige av kull igjen. Overgangen fra kull til Norsk naturgass sparer det europeiske kontinentet 150 millioner tonn CO2 hvert år, det er faktisk 3 ganger så mye som Norges totale utslipp i året.

Les også: KrF vil stanse nye oljelisenser

Det er ikke politikerne som skal bestemme når olje- og gassnæringen skal avvikles, det er næringslivet som skal bestemme dette. Vi er veldig for å få ned den globale etterspørselen etter olje, men frem til den dagen kommer skal oljen komme fra norsk sokkel. At Norge slutter å produsere olje og gass vil føre til en avslutning av Norges eneste store gullgruve, og det på et tidspunkt der økonomien er skjørere enn på lenge. Det er ikke en mulighet å ta jobbene til 200.000 nordmenn uten å ha et seriøst alternativ til dem.

Vi i FpU mener løsningen ligger i teknologiutvikling. Hydrogen, Sol, Vind, Fusjon og mange andre eksempler viser at menneskeheten er på riktig vei, men vi er ikke der vi skal være enda.

Det er her politikerne har reell påvirkningskraft til å få landet i riktig retning. Problemet er at det hele tiden blir foreslått knalldyre tiltak som ikke påvirker CO2 utslippene nevneverdig.

Hydrogen er et viktig eksempel på at Norge må fortsette å utvikle ny teknologi når det kommer til fornybare energikilder, slik at Norge er først i køen når det kommer til produksjon. Hydrogen blir viktigere de kommende årene og det vil være et stort marked for det på verdensbasis, og Norge kan bli en viktig aktør.

Norge har et stort potensial innenfor blått hydrogen, hvor man produserer hydrogen fra naturgass og fanger CO2en for å lagre den. Ifølge SINTEF sin rapport vil en satsning på blått hydrogen føre til en omsetning på 220 milliarder kroner i 2050 og sysselsette mellom 25 000 og 35 000 i Norge. Norge er allerede i gang med produksjon av grønt hydrogen, hvor man produserer hydrogen fra elektrisitet ved hjelp av fornybar kraft.

En større satsning på blått og grønt hydrogen vil føre til kraftig reduserte utslipp i Europa, samtidig som Norge kan erstatte oljepenger og arbeidsplasser.

Reklame

Black Week: 12 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin nå