500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

Deflasjon i Norge, kronen raser

Prisveksten i januar var sjokkerende lav, og alt tyder på at Svein Gjedrem og Norges Bank vil kutten renten igjen raskt. Dermed faller kronen

Les også:

Ekspertene overbevist om rentekutt

Oppdatert med kronekurs.Konsumprisindeksen viser at prisene i Norge i januar hadde falt med 1,8 prosent fra januar i fjor.Det er første gang i moderne tid vi har deflasjon, altså fallende priser, i Norge.Dette er til en viss grad på grunn av fall fra et unormalt høyt nivå for strømprisen, og det var på forhånd ventet et fall på 1,4 prosent blant makroøkonomer i en rundspørring gjort av TDN Finans.Men også den underliggende prisveksten, hvor energipriser og effekten av avgifter holdes utenom (KPI-JAE), var ekstremt lav. På årsbasis er veksten på bare 0,1 prosent, noe som er ned fra et allerede overraskende lavt nivå på 0,4 prosent i desember.Markedet hadde i snitt ventet en liten oppgang på 0,5 eller 0,6 prosent på årsbasis, ifølge rundspørringen til TDN Finans. Ingen hadde ventet et tall under 0,3 prosent.På månedsbasis falt prisene, utenom energi og avgift, fra desember til januar med 0,4 prosent.Norges Bank bekymret

Norges Banks mål er at den underliggende prisveksten i Norge skal være 2,5 prosent to år frem i tid.Sentralbanken har gjort det helt klart at dens viktigste mål nå er å få prisveksten raskt opp, og at renten vil bli kuttet til det skjer.Alt tyder derfor på at det kommer et nytt rentekutt fra dagens allerede ekstremt lave nivå på 2,0 prosent.Kronen faller

Dette vil gjøre det mindre attraktivt å holde kroner, og kronekursen falt umiddelbart da pristallene kom i formiddag.Eter ti minutter koster en euro 8,77 kroner, mot 8,66 kroner før tallene kom. Svekkelsen er tilsvarende mot dollar.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot