– I vår etter at det var skiftet fra vinter- til sommerhjul rykket vi i løpet av 22 dager ut til 41 bilførere som hadde mistet hjulet. Det er et høyt tall. De som allerede har lagt om til vinterhjul bør etterstramme, og de som skifter i disse dager bør etterstramme etter å ha kjørt 30 kilometer, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Kan få konsekvenser
I tillegg til de 41 bilistene som mistet hjulet, rykket NAF ut til hele 78 bilister som hadde løse hjulbolter. 20 hadde knekte hjulbolter og 19 hadde hjulbolter som var trukket til for hardt.

– Dette viser hvor viktig det er å trekke til hjulboltene med riktig moment. Har man trukket til for lite, løsner hjulboltene. Trekker man til for hardt, kan hjulboltene knekke. Å miste et hjul under kjøring kan få fatale konsekvenser, sier Engebretsen.

Du bør skifte selv
NAF anbefaler at man skifter hjul selv. Dette er god trening og man får sjekket at utstyret i bilen fungerer. Da er man godt rustet dersom man trenger å skifte hjul ved punktering. Instruksjonsboka i bilen forteller deg hvor utstyret er i bilen og hvordan du skifter hjul.

Punktering som ikke lar seg reparere er en betydelig årsak til at folk trenger hjelp. Mange nye biler har ikke reservehjul, men skum som skal lappe dekket. NAFs tall viser at det er en del som får for store hull i dekkene til at de lar seg reparere med skum.

– Det er lov å ha et av sommerhjulene i bilen som reservehjul i vinterhalvåret, avslutter Engebretsen.

Råd ved hjulskift

  • Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
  • Trekk til håndbremsen.
  • Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
  • Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, det kan føre til alvorlig klemskader.
  • Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
  • Plassere hjulene riktig i henhold til «rulleretning». Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
  • Når du skal trekke til hjulbolter/muttere, skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil. Sjekk instruksjonsboka for din bil. Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
  • Sjekk lufttrykket på kalde hjul.
  • Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulmutterene/boltene sitter.