Gå til sidens hovedinnhold

Denne kolossen kan aldri bli revet

- Dette er et senter som har fallert.

Byantikvaren i Oslo har satt Tøyensenteret på den gule listen. Det betyr at alle endringer som skal foretas må godkjennes av myndighetene. I realiteten begrenser det eiernes handlingsrom betraktelig.

- Jeg forstår det ikke. Hva er det ved denne arkitekturen som er så spesiell at denne klossen skal vernes? Spør Øystein Tvenge.

Han mener at Byantikvaren ofte tar for lett på å sette bygg på den gule listen.

- Jeg opplever at det er mye som er på den gule listen som ikke behøver å være der, især nyere arkitektur, sier Tvenge til Nettavisen NA24, og trekker fram eksempler på bygninger fra funkisperioden på 1930-tallet.

Partnerne i advokatfirmaet Bahr, Stig Bech og Sam Harris, er blant Norges fremste advokater på offentlig forvaltningsrett og især på eiendomssaker. De mener at en plassering på den gule liste som et negativt element ved en eiendom.

Gunnar Stavrum: - Sutrekoppene i Ap og Frp er tatt på senga

- Dette gjelder også den enkleste listingen, der man blant annet må samarbeide med antikvarmyndigheter, sier Bech til Nettavisen NA24.

- Det negative ligger både i tidsfaktoren og i den uforutsigbarhet som naturlig oppstår. Vi ser at utredning av bevaringsspørsmål ofte tar tid, og lang saksbehandling betyr lengre tid fram til inntekter gjennom utleie eller realisasjon, fortsetter Bech.

Skjønnsmessige vurdering

Bech trekker videre fram at det også ligger typiske skjønnsvurderinger i bunn, der offentlige aktører har betydelig spillerom i sine faglige vurderinger.

- Det er kort og godt vanskelig på forhånd å gjøre sikre analyser av utfallet av en søknadsprosess, sier Bech.

- Summen av dette blir at listeoppføring fort blir en betydelig negativ faktor ved vurdering av utnyttelsespotensial, og derved verdi, fortsetter han.

Tirsdag ble det kjent at byrådet i Oslo har inngått en avtale med SV om et nytt Munch-museum i Bjørvika. Til gjengjeld har SV fått gjennomslag for en omfattende opprusting av Tøyen-området.

Dette liker Frps gruppeleder i Oslo, Carl I. Hagen, svært dårlig. Hagen sier han er skuffet, og konstaterer at 16 års borgerlig samarbeid i hovedstaden nå er brutt.

LES HELE SAKEN: - Jeg er skuffet

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum mener på sin side at Hagen og Aps Libe Rieber-Mohn må slutte å sutre.

LES HELE STAVRUMS BLOGG: Sutrekopper

Sam Harris opplyser at i prinsippet er tre måter å havne på byantikvarens gule liste.

- Er bygget eller ruinen gammel, eldre enn 1500/1600-tallet, så blir den automatisk fredet og havner på den gule listen, sier Harris til Nettavisen NA24.

- Ellers kan bygget bli vedtatt fredet av riksantikvaren, eventuelt etter initiativ fra byantikvaren, og da havner du også på listen, fortsetter han

- En siste måte er at byantikvaren ikke freder bygget, men ønsker å ta vare på det eller enkelte elementer av det, for eksempel fordi en ønsker å ta vare på tidstypiske bygg fra en bestemt tidsepoke. Da kan det også komme på listen, sier Harris.

Begrensede rettigheter

- Hvilke rettigheter har eierne av bygg som havner på listen hvis de ønsker å bygge om?

- I realiteten har de oftest begrensede muligheter i de første to tilfellene, mens i det siste kan det være større mulighet for endringer forutsatt at dette skjer i samråd med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, sier Harris.

Hvis du er uenig i avgjørelsen om at et bygg du eier havner på den gule listen, gjelder vanlige regler om saksbehandling i offentlig forvaltning.

- Ved vedtak om fredning har du muligheten til å klage på lik linje med andre offentlige forvaltningsrettslige regler, sier Harris.

Det samme gjelder dersom du har søkt Plan- og bygningsetaten om byggetillatelse for en endring.

- Misbruker byantikvaren sitt mandat, når de setter Tøyensenteret på den gule listen?

- Det vil jeg ikke si. Det kan være ulike meninger om hva som er pent i denne verden, men det er nok uansett ikke det som er det avgjørende. Uten å kjenne saken konkret vil jeg tro det avgjørende er et ønske om å bevare eksempler på byggverk av den aktuelle typen fra den tidsepoken Tøyensenteret er fra, avslutter Harris.

Investor og eiendomsutvikleren Øystein Tvenge mener imidlertid at byantikvaren utfører et viktig stykke arbeid. Han mener det fins mange bygg som hører hjemme på den gule listen og som fortjener fredning.

- Jeg forstår godt at man skal verne bygg som er hundre år gamle eller mer. Gode eksempler her i Oslo finner du i Homansbyen, deler av Frogner og St Hanshaugen. Der finner du en rekke fantastisk arkitektonisk utformede bygg man kan være stolt av, sier Tvenge.

- Senteret er fallert

Når det gjelder Tøyensenteret har det slitt i mange år og mye av lokalene står tomme.

- Dette er et senter som har fallert. Skal man lage noe som er levekraftig, så må eierne ha en mulighet til å ta grep, sier Tvenge.

- Jeg sier ikke at man skal rive hele senteret, men er du først på den gule listen, må selv de minste endringene godkjennes, sier Tvenge.

Ofte brukes den gule listen som argument for at funksjonelle endringer blir avslått, som gjør at en butikkjede enten sier ja eller nei til å flytte inn som leietaker, ifølge investoren.

- Det er små ting som skal til for at det blir en suksess, og motsatt, at det er små ting som skal til før det blir en fiasko, sier Tvenge.

- Hvor mye kan man tape på å komme på den gule listen?

- Tenk deg scenarioet hvor man har tegnet en løsning som man mener er gull og bankene låner ut pengene til. Så ut fra intet kommer byantikvaren med den gule listen og det blir rykk tilbake til start og mye må tegnes om og til en løsning som kanskje ikke lar seg økonomisk forsvare, og prosjektet lar seg ikke realisere, avslutter Tvenge.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken