Gå til sidens hovedinnhold

Derfor elsker de Kjell Inge Røkke

Den omstridte Aker-eieren får full støtte av sine ansatte.

Finansmannen Kjell Inge Røkke har havnet i full krig med regjeringen etter det svært omstridte salget av fire datterselskaper fra Aker til Aker Solutions.

NA24 - din næringslivsavis

Professor Frank Aarebrot sa til NA24 onsdag at Røkke kan ende opp venneløs hvis han ikke snur i saken og føyer regjeringen. Men Røkke trenger ikke bekymre seg for å miste støtten fra sine egne ansatte med det første. Konserntillitsvalgt Atle Tranøy gir Aker-eieren svært gode skussmål.

- Det er som eier og industriaktør jeg vurderer Røkke. Jeg bruker ikke tid på å beskjeftige meg med hans liv og levne ellers. Det er ikke relevant for min vurdering av Røkke som person. Jeg synes også omverdenen bør merke seg at til tross for all den uroen det har vært rundt Aker-selskapene siden 1996 så har den indre harmoni vært påtakelig i forhold til andre norske selskaper, sier Tranøy til NA24.

Ifølge Tranøy får Røkke sin høye «standing» hos de ansatte blant annet fordi:

  • Han involverer de ansatte i beslutninger om Akers videre strategi.
  • Han bruker sitt eierskap til å drive en omfattende teknologiutvikling i Aker-selskapene.
  • Han engasjerer seg i sine bedrifter, og har inngående detaljkunnskaper om deler av Akers virksomhet.
  • Han bidrar personlig til teknologiutvikling på flere områder.
  • Han besøker sine bedrifter, og har svært god kontakt med «gutta på gølvet»
  • Han har et langsiktig perspektiv på eierskapet og regnes som en industribygger.
  • Sikrer Aker et godt sosialt omdømme som tar vare på sine ansatte.

LES OGSÅ: - Provoserende å kalle det søppel

Rå kapitalist
Røkke blir av mange regnet som den råeste kapitalisten i Norge som ved flere anledninger har tynt sine medaksjonærer så langt det har latt seg gjøre. En rekke saker der minoritetsaksjonærer har blitt innløst har havnet i retten.

- Så kan noen kan hevde at harmonien i Aker skyldes at vi som ansatterepresentanter er noen halvblinde og døve tullinger som bare er noen nikkedukker for Røkke, sier Tranøy, som ikke legger skjul på at Røkke er en omstridt person i norsk offentlighet.

Men Tranøy avviser kategorisk at det er dette som er tilfellet. Tranøy trekker fram flere eksempler på Røkkes framgangsmåte overfor selskapet og de ansatte som gjør at han får de ansatte med seg.

Deltar i alle veivalg
- For oss er det viktig at Røkke viderefører akertradisjonen med et tett, omfattende samarbeid mellom ansatte, ledelse og siden Røkke kom inn, også eiersiden. Det innebærer at vi er på innsiden av alle de strategiske diskusjoner og beslutninger som blir tatt innenfor Aker-konsernet. Det betyr ikke at vi ikke har våre heftige diskusjoner og av og til er det sterk uenighet. Men på begge sider er vi meget opptatt av å diskutere oss fram til felles konklusjoner, som vi mener tjener og utvikler våre selskaper, og dermed ivaretar ansatteinteressene, forteller Tranøy.

- Er dette unikt i norsk næringsliv?

- Jeg har bred kontakt med kollegaer i andre selskaper. Den norske samarbeidstradisjonen er utviklet i andre selskaper, men jeg har et inntrykk av at vi ligger i fremste rekke på dette, mener Tranøy.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

- Investerer og utvikler industri
Tranøy er også svært godt fornøyd med Røkke som industribygger.

- Vi konstaterer at Aker er meget aktive i forhold til å drive og investere og utvikle norsk industri. Er det noe dette landet trenger, så er det noen som er villige til å påta seg et slikt ansvar, og bruke sine ressurser til det. De som dømmer Røkke som eier nord og ned, og sier han er utelukkende ute etter å berike seg selv, de nærer ingen bekymring for hvilke konsekvenser det vil ha hvis de skulle lykkes i sin vendetta mot Røkke og Aker, sier Tranøy.

Tranøy er klar på at Røkke skal måles med samme kritiske blikk som andre næringslivseiere og ledere.

- Men i den grad man kan snakke om forhåndsdømming, har man knapt sett sidestykke som i denne saken, sier Tranøy.

- Hvor fornøyd er dere med Røkke som eier?

- Han er den eieren vi har, og vi forholder oss til det. Selv om det til tider er slitsomt, så er det i alle fall ikke kjedelig, sier Tranøy.

Fagforeningslederen sier at siden staten inngikk avtalen med Røkke om Aker Holding, har Aker pløyd fem milliarder kroner inn i ny teknologiutvikling.

- Denne teknologisatsingen kommer til dels også motsyklisk, og avtalen med staten sikrer langsiktig eierskap og rom for Aker Solutions utvikling, mener Tranøy.

- Detaljkunnskaper
Tranøy berømmer også Røkke for å engasjere seg bredt i sine bedrifter, blant annet med omfattende besøk til de ulike selskapene.

- Det viser jo at beskyldningene om at Røkke er utelukkende en finansiell akrobat savner rot i virkeligheten. Han er svært opptatt av innholdet i bedriftene og er selv involvert i deler av utviklingsarbeidet, sier Tranøy, som trekker fram at Røkke har detaljkunnskaper om flere av Akers virksomhetsområder. Blant annet mener Tranøy det er svært positivt at Røkke er med i arbeidet med å utvikle nye fangstmetoder i forbindelse med kommende miljøkrav, og Røkke skal også personlig være involvert i utviklingen av Akers CO2-fangst-teknologi.

- Jeg vet ikke om så mange som har fått stempel som finansakrobat som driver med denne typen ting, sier Tranøy.

Tranøy mener også at Aker har skrevet under en internasjonal rammeavtale som sikrer at aller Akers bedrifter verden over skal følge internasjonale konvensjoner.

- Det bidrar til å underbygge Akers sosialt ansvarlige profil, mener Tranøy.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken