Gå til sidens hovedinnhold

Derivatrekord på børsen

Derivatmarkedet i Norge oppnådde i januar den høyeste omsetning for en enkelt måned siden februar 2000

Ifølge Oslo Børs henger rekorden sammen den sterke aktiviteten i aksjemarkedet. I forhold til januar 2003 er omsetningen doblet sist måned.I januar ble det totalt omsatt 627.255 kontrakter, som tilsvarer et daglig gjennomsnitt på 29.869 kontrakter. Tilsvarende tall for hele 2003 var 15.296 kontrakter per dag.Den forrige rekordmåneden var i februar 2000 da det i gjennomsnitt ble omsatt 23.814 kontrakter hver dag.Den største økningen står aksjederivater for, hvor det har vært mer enn en dobling av omsetningen i aksjeopsjoner og en tredobling av omsetningen i aksjeforwards.De aksjederivatene som har vært handlet mest i januar er Telenor, Norsk Hydro og Tandberg.Aksjederivater er børsnoterte verdipapirer der verdien baserer seg på rettigheter til kjøp og salg av aksjer med oppgjør i fremtiden. Et klart flertall av alle transaksjoner i derivatmarkedet stenges imidlertid med gevinst eller tap uten at de fører til en transaksjon i aksjemarkedet.Sammenlignet med aksjemarkedet har derivatmarkedet hatt en kraftigere økning i januar, da omsetningsøkningen i opsjonspremie er større enn omsetningsøkningen i aksjemarkedet, opplyser Oslo Børs i en pressemelding.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her